płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Wzrastajace ilosci drobnych frakcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ilość wody zarobowej wzrasta w miarę wzrostu temperatury wypalania do granicznego zakresu 170 -:- 1800e prawdopodobnie wskutek cieplnego rozpadu cząsteczek gipsu i powstawania znacznej ilości drobnych frakcji, posiadających dużą i aktywną powierzchnię. Wzrastające ilości drobnych frakcji warunkują możność powstawania dużej ilości żelu (koloidów). Przy dalszym wzroście temperatury ponad 1OO cząsteczki gipsu grubieją, powierzchnia ich zmniejsza się i maleje tym samym potrzebna ilość wody zarobowej. Czas wiązania zależy cd wielu różnych czynników, ,a w tej liczbie od Ilości wody zarobowej. Przy normalnej nawet gęstości ilość wody w zaczynie gipsowym przewyższa parokrotnie ilość przeliczeniową na uwodnienie półhydratu, wprowadzanie zaś dużej ilości wody utrudnia zbliżanie się wzajemne zrostek krystalicznych i powstawanie zwartego tworzywa gipsowego. Zmiana czasu wiązania w znacznym stopniu jest wynikiem zmiany ilości wody zarobowej i tym wyjaśnia się skrócenie czasu wiązania przy wypalaniu powyżej 1oo°C, kiedy to zapotrzebowanie ilości wody zarobowej spada. [więcej w: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki