płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Wytwarzanie zaprawy smołowodnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do wytwarzania zaprawy smołowodnej stosuje się następujący sprzęt: a) betoniarkę przeciwbieżną lub betoniarkę o osi pionowej bądź specjalny wózek z łapami służący do wyrobu i rozwożenia zaprawy b) kocioł do podgrzewania smoły o pojemności 500-1500 litrów, c) zbiornik na wodę. Decydującą rolę w wytwarzaniu zaprawy smołowodnej odgrywa kolejność dozowania składników. Do mieszarki będącej w stałym ruchu wsypuje się przede wszystkim kruszywo w proporcjach ustalonych laboratoryjnie. Dozowanie kruszywa odbywa się odważonymi naczyniami, najlepiej taczkami. Gdy kruszywo ma dużą wilgotność, to należy przy ustalaniu jego cięzaru, uwzględniać. tę wilgotność, odejmując od ciężaru wilgotnego kruszywa ciężar zawartej w nim wody. Natomiast kolejność dozowania poszczególnych rodzajów samego kruszywa nie wpływa na jakość zaprawy. Kruszywo zraszamy w mieszarce wodą w takiej ilości, żeby utworzyło gęstą zawiesinę. Do. takiej zawiesiny dodaje się stopniowo odważoną ilość smoły, nie przerywając mieszania. W czasie mieszania smoły z mokrym kruszywem wytwarza się emulsja smołowa. Emulsja ta jest bardzo krótkotrwała. Po całkowitym dodaniu ustalonej ilości smoły mieszanie odbywa się tak długo, aż zaprawa nabierze jednorodnej ciemnej barwy. Jest to znakiem, że emulsja smołowa rozmieściła się równomiernie w kruszywie. Zaprawa po wymieszaniu z emulsją ma konsystencję plastyczną. Ilość wody potrzebnej do wytworzenia zaprawy wynosi 5 do 100 w stosunku do ciężaru kruszywa, zależnie od jego wilgotności, kształtu ziarn i rodzaju skały, z której pochodzi. Potrzebną ilość wody ustala się codziennie przez próbne dozowanie. Smołę o lepkości 40-70 sek podgrzewa się do temperatury 40+60°C w porze letniej; gdy temperatura otoczenia jest niższa od 10°C, smołę podgrzewa się do temperatury 80-90°C. Smoły o lepkości 80+120, sek podgrzewa się do temperatury 80-90 st. C. Smoły te można używać, gdy temperatura otoczenia jest wyższa od 150°C. Dodając do zaprawy plastycznej więcej wody, otrzymuje się zaprawę płynną, przydatną do zamulania tłucznia. Zaprawa ta nie mieszana szybko ulega segregacji, a emulsja wytrąceniu.. toteż można ją prze- wozić na dalsze odległości jedynie w wózkach z mieszadłami. Zaprawa bardzo płynna, przewożona nawet w wózkach z mieszadłami, segreguje się i strąca. Zaprawa smołowodna jest nietrwała, a emulsja smoły zawarta w niej ulega szybkiemu rozpadowi; nie jest to jej wadą, lecz zaletą, gdyż zaraz po wbudowaniu i w czasie wałowania oddaje ona prawie całą zawartość wody, pozostałą zaś wilgoć traci, w zależności od pory roku, w ciągu 2-6 dni. [hasła pokrewne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola