płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem odbywa się w centralnej wytwórni. Przy organizacji wytwarzania starano się osiągnąć duże wydajności, jednorodną mieszankę dobrej jakości, niskie koszty produkcji. Dlatego do wytwarzania mieszanki zastosowano- mieszarkę typu Barber Greene, o mieszaniu ciągłym. Transport mieszanki kruszywa z cementem odbywa się samochodami-wywrotkami o ładowności około 8 t. Pracuje – zależnie od odległości transportu – 10 do 15 samochodów-wywrotek. Układanie mieszanki. Samochody wysypują mieszankę do rozściełacza zaimprowizowanego na spycharce. Wstępne zagęszczenie wykonuje walec wibracyjny 3,5 T. Za- nim posuwa się równiarka samojezdna, która wykonuje odpowiedni profil podłużny i poprzeczny. Właściwe zagęszczenie wykonuje walec ogumiony samojezdny o ciężarze 12 T, który zagęszcza. warstwę mieszanki grubości 10-15 cm. W dnie słoneczne, ciepłe, polewa się podbudowę lekko wodą, z polewaczki samochodowej uzupełniając tylko straty wody powstające na skutek parowania. Podbudowę ostatecznie wygładza ciągniony walec wibracyjny, o ciężarze 1,5 T. W dnie słoneczne tego samego dnia i w dnie pochmurne i chłodne, na drugi dzień, podbudowę impregnuje się, skrapiając ją emulsją asfaltową w ilości 1 kgms. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić około 6%; ciężar objętościowy. szkieletu mineralnego – 2,15 kglitr. Pomiary dokonane na podbudowach tego typu, wykonanych w r. 1958, po trzech latach ich użytkowania, wykazały między innymi wytrzymałość na rozciąganie przy ściskaniu metodą brazylijską około 10 kGcm2; moduł odkształcenia – 20000 do 25000 kGcm2. W pewnych przypadkach zaobserwowano drobne spękania skurczowe. Przy ciepłej pogodzie można już po 5, 10 godzinach puścić ruch po tak wykonanej podbudowie. Warstwy z kruszywa ulepszonego cementem mogą również dobrze służyć do odbudowy, wzmacniania istniejących nawierzchni tłuczniowych i brukowcowych. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NIEODSIEWANEGO WILGOTNEGO. Przy stosowaniu kruszywa nieodsianego do podbudów największą trudnością, występującą w wykonawstwie, jest rozsegregowywanie się materiału w czasie transportu i rozściełania. Powstaje stąd trudność zagęszczenia kruszywa rozsegregowanego. Bowiem kruszywo łamane, brane wprost spod kruszarek, zawiera za mało cząstek drobnych na to, aby mogło zachować swą jednorodność w czasie transportu i rozściełania. W walce z segregacją kruszywa Anglicy rozpoczęli zwilżać kruszywo wodą i wbudowywać je w stanie wilgotnym (wetmix). Wilgotne kruszywo zachowuje się podobnie jak masa betonowa. Nie rozsegregowuje się tak łatwo w czasie transportu i pozwala się układać za pomocą wykańczarek używanych do mas bitumicznych. Dzięki dobrym wynikom metoda ta znalazła w Anglii szerokie zastosowanie na budowach. Materiały. Z kruszywa łamanego wychodzącego spod kruszarki odsiewa się tylko ziarna, większe od- 50 mm. Kruszywo powinno odpowiadać pewnym warunkom co do ciągłości uziarnienia. Stosuje się dwa rodzaje uziarnienia: drobniejsze i grubsze. Przygotowywanie kruszywa polega na zwilżeniu go wodą. Kruszywo odsiane z ziarn grubych, wprost spod kruszarki podaje się do mieszarki. Mieszanie przeprowadza się w betoniarkach przeciwbieżnych lub w otaczarkach używanych do mas bitumicznych .. Zawartość wody wynosi 3 do 5% zależnie od uziarnienia kruszywa i jego rodzaju. Woda zmieszana z drobnymi ziarnami kruszywa tworzy jakby zaprawę, która otacza grubsze ziarna i chroni kruszywo przed segregacją w czasie transportu. Oprócz tego woda ułatwia zagęszczenie. [podobne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola