płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

wielkosci optymalne dla gospodarki cieplem w budynkach

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ilość ciepła emitowana przez zwierzęta zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to warunki środowiskowe, zwłaszcza temperatura powietrza wewnętrznego i poziom przemiany materii. Wpływ tych czynników na emisję ciepła i pary wodnej został omówiony w p. 2.2 i 2.3. 3.1.4. Podsumowanie analizy składowych modelu wymiany ciepła w pomieszczeniach inwentarskich W analizie stwierdzono, że każdy typ pomieszczenia inwentarskiego z dowolną obsadą może dla uzyskania prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego wymagać doprowadzenia ciepła z instalacji ogrzewczej. Teoretycznie zjawisko samo ogrzewalności występuje tylko w pomieszczeniach z obsadą z dodatnią wartością ciepła dysponowanego. Wielkość ta, nazwana ciepłem dysponowanym, została w roku 1968 zdefiniowana przez autora i wprowadzona do projektowania w uproszczonej metodzie WWT. Analiza wykazała, że straty ciepła przez przegrody są uwarunkowane zmiennymi zależnymi od stałych założeń tec hnologicznych i budowlanych, którymi są t i d oraz zmiennymi zależnymi tylko od rozwiązania budowlanego danego obiektu inwentarskiego, którymi są k i F. Wartości współczynników k stosowane obecnie w przegrodach zewnętrznych budynków inwentarskich upoważniają do stwierdzenia, że metoda ograniczenia strat ciepła pomieszczeń poprzez zwiększenie izolacji cieplnej została już w poprzednich latach w znacznym stopniu wykorzystana. Stwierdzono również, że zmienna nie ma ustalonych wielkości optymalnych dla gospodarki ciepłem w budynkach inwentarskich. Stąd relacje między zmienną F a zjawiskiem samo ogrzewalności wydają się podstawowym sposobem ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. [przypisy: sietom, zwizd, ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia sietom zwizd