płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Materiał wypełniający

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Według niemieckich przepisów jako materiał wypełniający można używać: kruszyny 0,6-:-5 mm, kruszyny 0,6-:-8 mm, kliniec 2-:-8 mm; kruszyny 0-:-5 mm można używać tylko przy dobrej, suchej pogodzie. Jako ogólne wskazanie co do wielkości ziarn kruszyn stosuje się zasadę, że maksymalne ziarna kruszyn powinny wynosić co najwyżej 16 Dla ruchu ciężkiego grubość podbudowy wynosi 25 CIP, a ewentualną warstwą przeciwmrozową. Dla ruchu słabego można wykonywać podbudowę bez oporników, trzeba jednak poszerzyć ją o 20-25 cm tak, żeby ten dodatkowy pas stanowił umocnienie krawędzi jezdni. Przy ruchu silniejszym wykonuje się, podobnie jak przy innych rodzajach podbudowy, opaski np. z trzech rzędów kostki grubej ułożonej na chudym betonie. Ostatnio jednak coraz częściej wykonuje się opaski betonowe, szerokości 50-75 cm, które w czasie roboty stanowią prowadnice, a w czasie eksploatacji nawierzchni stanowią nie tylko umocnienie krawędzi, ale dzięki odmiennemu kolorowi zapewniają kierowcy optyczne prowadzenie. Opaski betonowe wykonuje się na warstwie odsączającej (przeciw- mrozowej) z betonu z dodatkiem cementu białego. Wykonywanie opasek jest zmechanizowane za pomocą specjalnych wykańczarek, o szerokości roboczej 0,5-1,0 m. d. Wykonanie robót Wszystkie roboty związane z podbudową wibrowaną wykonuje się maszynami. Całość procesu technologicznego można tu w pełni zmechanizować. Na przygotowanym podłożu naturalnym lub na gotowej warstwie odsączającej rozkłada się warstwę odcinającą z kruszyn lub klińca. Rozściełanie wykonuje się za pomocą samojezdnych rozściełaczy kruszywa zagęszczanie zaś za pomocą lekkich walców statycznych. Na tak przygotowanej warstwie odcinającej rozściela się tłuczeń również za pomocą rozściełacza. [hasła pokrewne: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn