płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Ustalony proces wymiany ciepla przyjety do bilansowania ciepla w obiektach inwentarskich pozwolil na opracowanie kilku metod

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Ustalony proces wymiany ciepła przyjęty do bilansowania ciepła w obiektach inwentarskich pozwolił na opracowanie kilku metod, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje metody o charakterze kompleksowym zapewniają one tym samym stosunkowo dużą dokładność obliczeń. Są to tak zwane metody finalne. Druga grupa zestawia metody ujmujące najczęściej główne elementy wymiany ciepła, umożliwiające ustalenie podstawowych założeń. Są to tak zwane metody prognostyczno-założeniowe. 3.4.2. Metody finalne Są to metody pozwalające na określenie stanu cieplnego w końcowym stadium opracowania dokumentacji technicznej budynku inwentarskiego lub już w czasie eksploatacji tych pomieszczeń. Umożliwiają przeprowadzenie obliczeń wymiarowania budynków inwentarskich zapisem matematycznym, przy zastosowaniu modelu ustalonej wymiany ciepła, który ma zastosowanie do określenia wielkości strumienia energii cieplnej odprowadzanego z obiektów budownictw a ogólnego i przemysłowego. Do znanych form zapisu metody finalnej należą: Metoda klasyczna. W krajowych pracach oraz publikacjach do roku 1976 wielkość Qb określano na podstawie PN-56/B-03406, PN-64/B-03404 i PN-74/B-03404 w ostatnich latach wielkość tę określa się na podstawie norm znowelizowanych PN-74/B-0306 i PN-82/B-02020. Analogicznie do tego postępuje się w innych krajach, gdzie również są wykorzystywane obowiązujące normy do określenia Qb np. Spaats podaje zasady obliczania strat ciepła na podstawie DIN 4701/59. [patrz też: transbud ełk, lunapark robland, smakosz iława ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lunapark robland smakosz iława transbud ełk