płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Tłuczeń

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Tłuczeń zagęszcza się najpierw walcem statycznym o średnim ciężarze tak, żeby wyrównać jego powierzchnię dla walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, następnie zagęszcza się go jeszcze trzema lub czterema przejściami walców lub płyt wibracyjnych. Po zagęszczeniu tłucznia rozścieła się materiał klinujący (wypełniający) również za pomocą rozściełaczy mechanicznych. Kruszyny rozścieła się w trzech kolejnych przejściach. Po każdym przejściu kruszyny zawibrowuje się w głąb tłucznia jednym lub dwoma przejściami walca wibracyjnego lub płyt ubijających. W czasie gdy kruszyny są wilgotne, rozścieła się je 6 przejściami, zawibrowując za każdym razem jednym przejściem maszyny zagęszczającej. Przy wibrowywaniu kruszyn trze ba je wyrównywać szczotką, a nadmiar usuwać. Nadmiaru, kruszyn należy unikać, by nie doprowadzić do rozluźnienia tłucznia. Zagęszcza- nie kończy się ostatecznie jednym lub dwoma przejściami walca statycznego. Dzięki dużemu zagęszczeniu, podbudowa z tłucznia wibrowanego nadaje się do natychmiastowego ułożenia na niej bitumicznej warstwy jezdnej bez obawy powstawania odkształceń. Jednak nieraz podbudowa przez dłuższy okres czasu musi być użytkowana, zanim zo- stanie na niej ułożona bitumiczna warstwa jezdni. Aby nie dopuścić wówczas do rozluźnienia górnej warstwy podbudowy, trzeba ją zabezpieczyć za pomocą powierzchniowego utrwalenia. Powierzchniowe utrwalenie podbudowy, zwane inaczej impregnacją, potrzebne jest również do powiązania jej z później. układaną warstwą jezdną. Szczególnie przy cienkich warstwach jezdnych pomiędzy pod- budową i warstwą jezdną powstają duże siły ścinające (przesuwające), które mogą doprowadzić do sfalowania nawierzchni. .Dobre powiązanie warstwy jezdnej z podbudową jest więc konieczne. Powierzchniowe utrwalenie uszczelnia podbudowę i czyni ją nieprzepuszczalną dla wody (impregnuje ją). Lepiszcze powinno przenikać jak najgłębiej w podbudowę. Dlatego do impregnacji nadają się lepiszcza stosunkowo płynne (emulsje bitumiczne, smoły niskich lepkości). Potrzebna ilość lepiszcza wynosi 1,2-2,0 kGm2, a potrzebna ilość grysu lub klińca 2-1,2 mm do zasypania wynosi około 15 kg. Przed spryskaniem podbudowy lepiszczem, należy ją oczyścić z luźnych kruszyn i następnie dopiero spryskać. Podbudowa zaimpregnowana może być oddana do ruchu na dłuższy okres czasu. [patrz też: elektropunkt, lunapark robland, edf ekoserwis ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edf ekoserwis elektropunkt lunapark robland