płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Rurociagi rozgalezieniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Rurociągi rozgałęzieniowe projektuje się o średn. 100 mm, wyjątkowo większej. Przy obliczaniu sieci przyjmujemy, że rurociągi boczne zaopatrują wyłącznie przylegające do nich budynki. Rozważamy następnie wartość rozbioru wody dla poszczególnych odcinków sieci W tym celu wykonujemy tzw. podział powierzchni za pomocą dwusiecznych kątów projektowanej sieci przewodów. Z kolei obliczamy oznaczone powierzchnie za pomocą planimetrów lub zwykłych wzorów geometrycznych, a wyniki wpisujemy na odnośnej powierzchni. . Mając dane o gęstości zaludnienia oraz zużycia wody na cele gospodarcze, przemysłowe i do gaszenia pożarów, obliczamy rozbiór na jednostkę powierzchni, tj. określamy tzw. współczynnik rozbioru jednostkowego. Mnożąc ten współczynnik przez poszczególne powierzchnie, otrzymamy ilości wody, które powinny przepływać przez dany odcinek. [hasła pokrewne: sietom, bezpol, castorama głębocka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama głębocka sietom