płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kontrolę profilu należy przeprowadzać szablonem i łatą przed przystąpieniem do zagęszczania i w czasie zagęszczania mieszanki. Po zagęszczeniu prześwity pod szablonem i łatą nie powinny przekraczać 1-2 cm. Kontrola zagęszczenia polega na stwierdzeniu, czy walec nie pozostawia śladu, czy przed kołami walca nie tworzą się fale oraz na powierzchni nie powstają włoskowate pęknięcia. Zagęszczenie należy również sprawdzać laboratoryjnie za pomocą badania co najmniej trzech próbek wyciętych z nawierzchni. Wskaźnik ten powinien być > 0,97. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do impregnacji używa się smoły upłynnionej, asfaltu upłynnionego i niektórych emulsji, szczególnie emulsji kwaśnych. Należy zwrócić uwagę na równomierne rozpryskiwanie lepiszcza na powierzchni podbudowy. Lepiszcze powinno przenikać w głąb podbudowy do 5 mm. Gdy podbudowa zawiera elementy drobne, plastyczne pożyteczne jest zwilżyć wodą górną warstwę podbudowy przed impregnacją, co wiąże pył i przerywa podciąganie włoskowate i ułatwia przenikanie lepiszcz w głąb podbudowy. Jeśli przystępuje się do układania bitumicznej warstwy jezdnej zaraz po ułożeniu podbudowy, trzeba unikać posypywania jej piaskiem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Tłuczeń zagęszcza się najpierw walcem statycznym o średnim ciężarze tak, żeby wyrównać jego powierzchnię dla walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, następnie zagęszcza się go jeszcze trzema lub czterema przejściami walców lub płyt wibracyjnych. Po zagęszczeniu tłucznia rozścieła się materiał klinujący (wypełniający) również za pomocą rozściełaczy mechanicznych. Kruszyny rozścieła się w trzech kolejnych przejściach. Po każdym przejściu kruszyny zawibrowuje się w głąb tłucznia jednym lub dwoma przejściami walca wibracyjnego lub płyt ubijających. W czasie gdy kruszyny są wilgotne, rozścieła się je 6 przejściami, zawibrowując za każdym razem jednym przejściem maszyny zagęszczającej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do oceny zagęszczenia podbudowy służy stosunek ciężaru objętościowego (Ya) kruszywa w podbudowie do ciężaru właściwego (y) kruszywa. Stosunek ten nazywa się stopniem zagęszczenia. Stopień zagęszczenia podbudów z kruszywa wibrowanego wahają się od 0,8 do 0,87, a porowatość od 12 do 20%. Są to oczywiście, wartości bardzo dobre, uzyskiwane przy starannym wykonaniu robót. Rozkład naprężeń bada się za pomocą pomiaru naprężeń pod warstwą podbudowy, w różnych odległościach od osi płyty cisnącej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ciśnienie hydrodynamiczne w godzinach małego rozbioru a pełnej pracy pomp będzie największe. Odwrotnie – w godzinach największego rozbioru, gdy tylko część osiedla otrzymuje wodę ze stacji pomp a resztę rozbioru pokrywa zapas wody w zbiorniku – ciśnienie będzie najniższe. W tym przypadku ciśnienie w sieci dla budynków parterowych powinno wynosić 8-10 m. Dla pięter wyższych, zależnie od kategorii budynku mieszkalnego, 2,70, 3,00 wzgl- 3,30 m, przeciętnie 3; 0 m na każde piętro więcej; dla budynków przemysłowych po 3,50 m na każde piętro. Ciśnienie na piętrze górnym powinno wynosić co najmniej 4 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zbiornik powietrza zasilany jest za pomocą sprężarki i połączony ze zbiornikiem wody przewodem zaopatrzonym w zawór redukcyjny, nastawiony np. na ciśnienie 4 atn. Zaletą tych hydroforów jest stałe ciśnienie wody w sieci i oszczędne zużycie energii ze względu na pracę pompy przy stałym ciśnieniu. Wadą – skomplikowana budowa , też Szpindor A. : Hydrofory o stałym ciśnieniu w wodociągach wiejskich. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

METODY WYMIAROWANIA TERMICZNEGO 3.2.1. Czynniki uwzględniane w wymiarowaniu termicznym Gospodarka ciepłem w budynkach inwentarskich jest zależna od szeregu czynników powodujących straty lub zyski ciepła. Do tych, które są brane pod uwagę w poszczególnych metodach wymiarowania termicznego, w pełnym zestawieniu lub częściowo, należy przykładowo: – kształt pomieszczenia dla zwierząt, – wysokość pomieszczenia dla zwierząt, – izolacja termiczna przegród zewnętrznych, – liczba ścian zewnętrznych w pomieszczeniu dla zwierząt, – rodzaj masy konstrukcji, – strefa klimatyczna, w której zlokalizowano budynek, – liczba zwierząt, ich masa oraz system technologiczny, – strumień powietrza wentylacyjnego, – strumień powietrza infiltracyjnego, – strumień energii cieplnej dostarczanej przez instalację ogrzewczą. Ustalenie warunków umożliwiających w danym pomieszczeniu przebieg prawidłowej dla produkcji zwierzęcej wymiany ciepła sprowadza się głównie do opracowa nia odpowiedniego jej zapisu, uwzględniającego największą liczbę czynników oraz zapewniającego swoją formą najmniejszą liczbę operacji oraz najmniejszą liczbę decyzji w doborze poszczególnych wielkości. Jest to szczególnie istotne w trybie masowego stosowania przez osoby mające za zadanie jedynie opracowanie wyników wymiarowania termicznego, a nie wnikanie w analizę tych metod i nieposiadające odpowiedniego przygotowania z zakresu fizjologii, technologii, bądź innych dziedzin wpływających na gospodarkę ciepłem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Od roku 1971 wskaźnik właściwości termicznych stał się podstawową wielkością, stosowaną w kraju do wymiarowania i oceny termicznej budynków inwentarskich. Uproszczona metoda WWT. W przedstawionej wcześniej metodzie WWT umieszczono dane wyjściowe i wprowadzono nowy wskaźnik, ale obliczenia wykonywano jeszcze metodami tradycyjnymi. Istotne uproszczenie obliczeń oraz całkowitą porównywalność wyników uzyskano po zdefiniowaniu nowej wielkości, nazwanej jednostkowym ciepłem dysponowanym. Wielkość ta, łącznie z omówionymi założeniami metody WWT, pozwoliła autorowi niniejszego skryptu na opracowanie w roku 1968 uproszczonej metody, WWT, która była publikowana od roku 1970 w wielu jego pracach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Metoda ta służy do kształtowania budynków poprzez połączenia kilku mniszych w jeden większy. Metoda teoretycznego optymalnego przebiegu zjawiska samoogrzewalności. Metodę tę opracował Wolski w 1980 r. Podstawowe jej założenia są następujące. W odróżnieniu od metody poprzedniej dotyczy ona modelowania termicznego tylko jednego pomieszczenia dla zwierząt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘edf ekoserwis’

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wyrafinowana restauracja, lodziarnia, kawiarnia, fajna restauracja, a nawet Kentucky Fried Chicken na trzecią część naszych wcześniej funkcjonujących restauracji w Blogu.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Conduit / Stanley Saitowitz | Natana Architects Conduit Restaurant wyłoniła się z odnalezionych okoliczności.
Powierzchnia handlowa na parterze w nowym budynku mieszkalnym miała niski sufit i splątany labirynt kanalizacji, zraszaczy i przewodów elektrycznych służących rezydencjom powyżej.
Objęcie tych rur jeszcze bardziej zmniejszyło przestrzeń (czytaj więcej.) Architektura lodów i jogurtu / SO Leggenda W strefie przemysłowej północnego Izraela Ramat Ishay, Wewnątrz starej opuszczonej stolarni powstała nowa gałąź lodów i jogurtu Leggenda wznieść. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries