płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

PODBUDOWY Z ZUZLA WIELKOPIECOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Kruszywo z żużla wielkopiecowego jest używane do wykonywania podbudów, a także warstw jezdnych. Szczególnie jednak żużel wielkopiecowy nadaje się na podbudowy, gdyż jakkolwiek posiada on niewielką wytrzymałość mechaniczną (na ściskanie, ścieranie), to ma dość znaczną odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz pewne właściwości wiążące. Projekt nowej normy polskiej dla żużla wielkopiecowego PN-61B- 23004 zwraca słusznie największą uwagę na stałość objętości żużla (brak rozpadu wapiennego) i pewne minimalne wymagania wytrzymałościowe; dzięki tym złagodzonym warunkom można będzie w dużej mierze wykorzystywać do budowy dróg nie tylko żużel świeży (z bieżącej produkcji), ale również żużel z hałd, tzw. pospółkę żużlową. Przekrój typowy podbudowy z żużla wielkopiecowego stosowanego we Francji przedstawia rysunek 156. Bezpośrednio na podłożu wysadzinowym (na gruntach spoistych) układa się warstwę odcinającą z żużla granulowanego 0-2 mm, który doskonale nadaje się do tego celu. Jest to materiał nieplastyczny o wskaźniku piaskowym około 90 i na skutek zeszklenia powierzchni ziarn niewrażliwy na działanie wody. Ciężar właściwy żużla granulowanego wy- nosi około 3,00 Gzcm, a ciężar objętościowy żużla luźno sypanego około 1,0 Tm3. Ciężar ten jednak można znacznie zwiększyć przez dobre zagęszczanie i objętość wolnych przestrzeni zmniejszyć z 6700 do 4000. Przy ciężarze objętościowym 1,6 tm, który może być osiągnięty przy budowie drogi, materiał ten ma wskaźnik CBR równy 40, co oznacza bardzo dobrą nośność. Materiał ten wiąże się częściowo z sobą dzięki właściwościom chemicznym zeszklonych powierzchni. Żużel granulowany zachowuje jednak w dużej mierze właściwości drenujące i może służyć jako warstwa odsączająca. Jest to materiał porowaty ale bez właściwości kapilarnych. Właściwą warstwę podbudowy tworzy pospółka z żużla o uziarnieniu od O do 80 mm. Materiał ten jednak uzyskany z hałd bywa zanieczyszczony, a uzyskiwany z bieżącej produkcji ma za dużo grubych składników i z trudem można go zagęścić. Dla poprawienia właściwości tego materiału, zarówno co do uziarnienia jak i plastyczności (podwyższenia wskaźnika piaskowego w przypadku materiału z hałd), pospółkę 0-80 doziarnia się żużlem granulowanym 0- 2 mm. Najlepsze wyniki uzyskano we Francji z mieszaniną składającą się w 65 z pospółki 0-80 mm i 35010 z żużla granulowanego 0-2 mm. Ciężar objętościowy szkieletu mineralnego wynosił 2,09 Gcm3, wilgotność optymalna 12010. Wskaźnik nośności CBR takiej mieszaniny wy- nosił około 150, czyli bardzo dużo. Od dawna zauważono, że mieszanka żużla zagęszczona przez wałowa nie wiąże się i czasem i twardnieje: Dzieje się to na skutek miału wytwarzanego przy wałowaniu. Badania mieszanki pospółki (65010) i żużla. Rozściełanie materiału odbywa się za pomocą rozściełacza lub za pomocą równiarki. [podobne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola