płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

PODBUDOWY Z TŁUCZNIA Z ZAPRAWĄ TRASOWO-WAPIENNĄ

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obok podbudów tłuczniowych z zaprawą smołowodną rozwijają się podbudowy tłucznia z zaprawą trasowo-wapienną. Szczególny ich szeroki rozwój notuje się w Niemczech Zachodnich, gdzie nawet ostatnio wydano specjalne wytyczne. Ten system budowy znajdował swe zastosowanie już na drogach rzymskich. Rzymianie używali do wypełniania wolnych przestrzeni w tłuczniu zapraw trasowo-wapiennych i innych materiałów pochodzenia wulkanicznego o właściwościach wiążących. Opis tego rodzaju podbudów w niniejszej książce będzie opierał się na ostatniej praktyce niemieckiej, gdyż tego rodzaju podbudowy.nie zna- lazły u nas jeszcze zastosowania. Wydaje się jednak, że zaprawa wapienna z popiołami lotnymi mogłaby służyć jak zaprawa trasowo-wapienna. Podbudowy tłuczniowe z zaprawą wapienną są pewną odmianą podbudów z tłucznia wibrowanego, tylko że zamiast klińca do wypełniania wolnych przestrzeni w tłuczniu używa się zaprawy. Dzięki zaprawie hydraulicznej zagęszczony mechanicznie tłuczeń zamienia się w beton. Podbudowa tego rodzaju ma niektóre właściwości podbudowy beton0wej, a między innymi, ma pewną wytrzymałość na rozciąganie i jest prawie nieprzepuszczalna. W stosunku do podbudowy betonowej ma te zalety, że dzięki szybkiemu twardnieniu zaprawy, ruch po podbudowie można puszczać bezpośrednio po jej wykonaniu; wykonanie podbudowy jest bardzo proste i nie wymaga specjalnego sprzętu. Materiały. Jako materiał wiążący stosuje się drobno zmielone i zmieszane tras wapno (Trasskalk), o wysokich właściwościach hydraulicznych. Mieszanka wapna z trasem (wapno trasowe) jest wytwarzana fabrycznie. Do zaprawy wapiennej używa się poza tym piasek o uziarnieniu jak .do betonów. Tłuczeń powinien być z wytrzymałej skały i powinien miec ziarna kształtu zbliżonego do sześcianu. Jako optymalne uziarnienie uważa się 35-75 mm. Największe ziarna tłucznia nie powinny przekraczać wymiarami 23 grubości warstwy podbudowy. Tłuczeń nie powinien zawierać większych ilości ziarn odbiegających wymiarami od uziarnienia optymalnego, gdyż to utrudnia później wypełnienie wolnych przestrzeni w tłuczniu. Normalna zaprawa trasowo-wapienna po 28 dniach twardnienia i przechowywania w wilgotnym powietrzu powinna wykazywać wy trzy- małość na zginanie co najmniej – 35 kGcm2, a na ściskanie 150 kGcm2 Dozowanie materiałów. Ilość materiałów powinna być tak dobrana, żeby wolne przestrzenie w zagęszczonym tłuczniu mogły być całkowicie wypełnione zaprawą trasowo-wapienną. Przy tłuczniu o ziarnach kubicznych o wymiarach 35-60 mm, zawartość wolnych przestrzeni wynosi 34 do 36010. Zaprawa powinna być nieprzepuszczalna i mrozoodporna i dlatego ilość wapna trasowego w 1 m3 zaprawy powinna wynosić co najmniej 400 kg, Stosunek wody do spoiwa wynosi w tego rodzaju zaprawach 0,7. Grubości podbudowy przyjmuje się w zależności od natężenia ruchu na drodze; przy ruchu lekkim – 12 cm, przy średnim – 16 cm, a przy ciężkim – 20 cm. Za ruch lekki uważa się do 50 samochodów ciężarowych (powyżej 4 T) na dobę, średni 50+300 samochodów ciężarowych, a ciężki powyżej 300 samochodów ciężarowych na dobę. [podobne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola