płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

PODBUDOWY Z KRUSZYWA ZAGĘSZCZANEGO ZA POMOCĄ WIBRACJI

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ostatnio obserwuje się w budownictwie drogowym przechodzenie od statycznego do dynamicznego zagęszczania. Szczególnie stosuje się to przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa frakcjonowanego. Tłuczeń tworzy tu szkielet, który wypełnia się materiałem drobnym. Walce statyczne zagęszczają tłuczeń za pomocą nacisku poprzez powierzchnię styku na ziarna tłucznia, które są wzajemnie wciskane między siebie; część ziarn zostaje przy tym zmiażdżona i pokruszona. Przy ruchu walców statycznych powstają pewne przesunięcia poziome ziarn, leżących w górnej warstwie, co częściowo niszczy ścisłe ułożenie. Sztywny korpus kół walca nie może dopasować się do ewentualnych nierówności ułożonej warstwy tłucznia i pewne miejsca mogą być niezupełnie zagęszczone. Naciski walca statycznego pokonują opory tarcia, występujące na powierzchni ziarn tłucznia do niewielkich głębokości; efektywna głębokość działania walców statycznych sięga 10 cm w tłuczniu, dlatego podbudowy o większej grubości muszą być wałowane w kilku warstwach, co powiększa miażdżenie ziarn. Zagęszczanie kruszywa za pomocą wibracji może być wykonane ubijakami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi. Działanie ubijaków (Ruttler) polega na tym, że wykonują one szybkie ruchy pionowe (600 do 1200 na minutę), przy których odrywają się na moment od powierzchni. Są one zbudowane w postaci płyt Działanie ich polega na tym, że dzięki szybkim uderzeniom wprawiają one cały szkielet tłuczniowy w stan bezustannego drgania; przy drganiu tym opory tarcia zostają łatwo przezwyciężane i ziarna tłucznia są wprawiane w ruch dopóty, dopóki nie ułożą się jak najściślej bez dalszej możliwości zmiany położenia. Liczby uderzeń ubijaka nie można zbytnio podwyższać, gdyż powstaje wtedy rezonans i płyta zaczyna nadmiernie podskakiwać. Walce wibracyjne wywołują tylko drgania i pozostają w stałym kontakcie z kruszywem bez odrywania się od niego. Częstotliwość drgań jest znacznie większa niż płyt i wynosi 2400 do 3600 drgań na minutę. Walce wibracyjne mogą pracować na największych drganiach bez obawy podskoków. Dzięki szybkim drganiom, walce wibracyjne wywołują w kruszywie duże przyspieszenia, które łatwo pokonują tarcie wzajemne ziarn i zmuszają je do najściślejszego ułożenia. Walce wibracyjne mają tak wysokie przyspieszenia i tak dużą amplitudę drgań, że działanie ich efektywne sięga dość głęboko i zagęszczanie warstw grubości 30, 40 cm nie przedstawia większych trudności przy odpowiednim sprzęcie. Również wielkość ziarn może być znaczna. Walce wibracyjne zagęszczają kruszywo do 120 mm. [hasła pokrewne: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki