płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Od roku 1971 wskaznik wlasciwosci termicznych stal sie podstawowa wielkoscia, stosowana w kraju do wymiarowania i oceny termicznej budynków inwentarskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Od roku 1971 wskaźnik właściwości termicznych stał się podstawową wielkością, stosowaną w kraju do wymiarowania i oceny termicznej budynków inwentarskich. Uproszczona metoda WWT. W przedstawionej wcześniej metodzie WWT umieszczono dane wyjściowe i wprowadzono nowy wskaźnik, ale obliczenia wykonywano jeszcze metodami tradycyjnymi. Istotne uproszczenie obliczeń oraz całkowitą porównywalność wyników uzyskano po zdefiniowaniu nowej wielkości, nazwanej jednostkowym ciepłem dysponowanym. Wielkość ta, łącznie z omówionymi założeniami metody WWT, pozwoliła autorowi niniejszego skryptu na opracowanie w roku 1968 uproszczonej metody, WWT, która była publikowana od roku 1970 w wielu jego pracach. Płynące z niej korzyści w dokładności przeprowadzanych obliczeń były oczywiste i zostały dostrzeżone w publikacjach zagranicznych. Mittrach w roku 1974 propaguje stosowanie wartości ciepła dysponowanego do termicznego wymiarowania budynków dla wiń. Natomias t Reeker w roku 1976 zaleca wprowadzenie do obliczeń ciepła dysponowanego wynikającego z zależności: 0dw = 0zysk – ObPo opracowaniu tabel z wartościami qdy uzyskano znaczne uproszczenie obliczeń, gdyż wymiarowanie termiczne sprowadza się właściwie tylko do określenia strat ciepła. Metoda Jurgensona. W metodzie tej podstawowa zależność jest następująca: C = tkF gdzie: k – współczynnik przenikania ciepła [w/(m2oc)], F – powierzchnia przegród zewnętrznych m, Qzysk – ciepło emitowane przez zwierzęta [wJ. Ujęto w niej charakterystykę obiektu oraz strumień ciepła uzyskanego od zwierząt. Wskaźnik Jurgensona znalazł zastosowanie do oceny produkcji tuczników. Statystyczna analiza 90 tuczarni pozwoliła, na podstawie dziennych przyrostów tuczników, określić następującą zależność: Sd = 0,544 + 8,9 C, gdzie: Sd – przyrost dzienny [hasła pokrewne: edf ekoserwis, olx łowicz, ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edf ekoserwis olx łowicz szkudlarek