płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Niestaly anhydryt wysokopalony

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wzbudzony anhydryn (CaS04) otrzymuje się przez wypalenie innych odmian, a przede wszystkim kamienia gipsowego w temperaturze od 900° –:- 1 20,i)°C. Całkowicie bezwodny siarczan wapniowy występuje tu łącznie z paroprocentową zawartością (2 –:- 3°/0) tlenku wapnowego powstałego z dysocjacji siarczanu wapniowego. Tego typu spoiwo nazywamy estrichgipsem, zarobione wodą po pewnym okresie przekrystalizowuje się w stałą posiać gipsu dwuwodnego o grubych zwartych kryształach nadających tworzywu dużą wytrzymałość. 8. Niestały anhydryt wysokopalony (CaS04) powstaje w temperaturze powyżej 1214°e. 9. Anhydryt stopiony powstaje na skutek stopienia siarczanu wapniowego w temperaturze powyżej 1 365°e. Cechy ostatnich dwóch odmian powinny się stać przedmiotem badań, toteż dokładniejszej charakterystyki nie podaje się. Należy jeszcze wspomnieć, że wg teoretycznych przesłanek A. Dubuissona powinna istnieć jeszcze dziesiąta odmiana w postaci CaS04 213 H20. Odmiana ta jednak w praktyce nie została jeszcze wyodrębniona ani zbadana. Omówione wyżej odmiany w praktyce tworzą zespoły mieszane w poszczególnych rodzajach spoiw gipsowych. [patrz też: sonologistic zamość, zwizd, smakosz iława, transbud ełk ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: smakosz iława sonologistic zamość transbud ełk zwizd