płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

nierozpuszczalny anhydryt

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zestawienie warunków powstawania odmian półhydratu et i ~ oraz rozpuszczalnego anhydrytu daje podstawę do wniosku, że przy energicznym odwodnieniu gipsu dwuwodnego w wysokiej temperaturze lub przy zastosowaniu dużej próżna powstają odmiany r). Na odwrót w spokojnym procesie odwadniania w warunkach pary nasyconej (szczególnie półhydratu w środowisku wodnym) powstają odmiany a. Ten ogólny warunek powinien być brany pod uwagę przy opracowywaniu metod produkcji, które powinny być dostosowane do specjalnych cech, różnych gatunków spoiw gipsowych i uwzględniać możliwości tonowania właściwej aparatury do odwadniania gipsu. 6, Nierozpuszczalny anhydryt (CaS04) naturalny lub otrzymany sztucznie nie zawiera w swym składzie wody. Sztucznie możemy go otrzymać przez prażenie innych odmian siarczanu wapniowego w czasie około czterech godzin w temperaturze 900°e. Związek ten jednak. zaczyna powstawać w pewnej ilości już w temperaturze 200°e. Wreszcie nierozpuszczalny anhydryt można otrzymać także przez ogrzewanie dwuwodnego gipsu w środowisku wodnym w temperaturze wyższej niż 42C, lecz tylko z domieszaniem do roztworu zalążków nierozpuszczalnego anhydrytu. Z nierozpuszczalnego anhydrytu w obecności katalizatorów otrzymujemy produkt zwany anhydrytocementem. [przypisy: , ,  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka biłgoraj godziny otwarcia skup zużytych opon szkudlarek