płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Metody prognostyczno-zalozeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Metody prognostyczno-założeniowe są to metody powalające na określenie stanu cieplnego budynków inwentarskich w czasie wykonywania założeń dokumentacji technicznej. Pomagają one ustalić przybliżone dane wyjściowe, niezbędne do ukierunkowania projektowania technologicznego, budowlanego i instalacyjnego lub służą do opracowania naukowego prognoz, dotyczących rozwiązań optymalnych przy stałych bądź zmiennych założeniach. Do znanych metod prognostyczno-założeniowych należą Metoda Petita i Debruyckerea. Petit i Debruyckere z Ośrodka Badań Klimatu Obór Państwowych Wyższej Szkoły Rolniczej w Gent przedstawili na arkuszach graficznych tok obliczeń wymiarowania termicznego dla poszczególnych odmian obsady zwierzęcej. Arkusze te składają się z kompletu wykresów i nomogramów, pozwalających na określenie poszczególnych składowych bilansu cieplnego omówionej wcześniej metody klasycznej. Jak stwierdzają• autorzy, celem ich pracy było syntetyczne ujęcie wszystkich znanych czynników występujących w wymiarowaniu termicznym. Metoda Petita i Debruyckerea jest przydatna w czasie wykonywania dokumentacji technicznej przy określaniu wartości F i k przegród zewnętrznych. Metoda Bournasa, Forgeta i Jonguoya. Za pomocą tej metody można wstępnie określić ilości ciepła, które należy dostarczyć do ogrzewanego budynku inwentarskiego, jak również dokonać wyboru wielkości izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Tym samym znajduję ona zastosowanie w fazie prac nad założeniami do dokumentacji technicznej. Metoda Wajdzika. W kraju metodę graficzną, pozwalającą na wstępną analizę jednego z parametrów bilansu cieplnego metody klasycznej, opracował Wajdzik. Podane w tej metodzie wykresy umożliwiają prześledzenie wielkości Q , obliczonej na podstawie ilości wydzielonego dwutlenku węgla lub ilości wydzielonej pary wodnej w zależności od tej. Metoda kształtowania cieplnego bryły budynku inwentarskie go. Metodę tę opracował w roku 1974 Wolski. [przypisy: , solbet stalowa wola, bezpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol mrówka biłgoraj godziny otwarcia solbet stalowa wola