płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Kontrole profilu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kontrolę profilu należy przeprowadzać szablonem i łatą przed przystąpieniem do zagęszczania i w czasie zagęszczania mieszanki. Po zagęszczeniu prześwity pod szablonem i łatą nie powinny przekraczać 1-2 cm. Kontrola zagęszczenia polega na stwierdzeniu, czy walec nie pozostawia śladu, czy przed kołami walca nie tworzą się fale oraz na powierzchni nie powstają włoskowate pęknięcia. Zagęszczenie należy również sprawdzać laboratoryjnie za pomocą badania co najmniej trzech próbek wyciętych z nawierzchni. Wskaźnik ten powinien być > 0,97. Grubość warstw stabilizowanych sprawdza się za pomocą kontrolnych otworów wykonanych przy ostatecznym jej gęszczeniu. Niezbędna grubość rozściełanej warstwy materiału dla uzyskania wymaganej. grubości powinna być ustalona przed rozpoczęciem zagęszczania na krótkim odcinku. Współczynnik spulchnienia wynosi zwykle 1,25-1,0. Tolerancja grubości w stosunku do projektowanej wynosi ± 2 cm, Po zakończeniu robót próbki wycięte z gruntu stabilizowanego lepiszczem powinny być przekazane do laboratorium dla dalszego zbadania.
PODBUDOWY Z MAS BITUMICZNYCH W okolicach zasobnych w piaski i żwiry podbudowy z mas bitumicznych otaczanych na gorąco znalazły za granicą szeroki zastosowanie, zarówno wobec znacznych zalet technicznych w porównaniu z innymi metodami wykonania, jak i korzyści natury gospodarczej, wynikających z możliwości zużycia materiałów miejscowych, Do zalet tego rodzaju podbudowy zaliczyć należy: dobry rozkład ciśnień przenoszonych od obciążeń ruchem na podłoże gruntowe, łatwe. [ elektropunkt, lunapark robland, edf ekoserwis ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edf ekoserwis elektropunkt lunapark robland