płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Dwuwodny siarczan wapniowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Pewne prace badawcze wskazują jeszcze, że temperatura 1214°C jest punktem zwrotnej reakcji między nakrywkowym anhydrytem (estrichgipsem) a nową jakąś niestałą odmianą anhydrytu, który dotychczas nie został definitywnie zbadany, ponieważ w temperaturze poniżej 1 214°C przechodził natychmiast w anhydryt uaktywniony, przeprowadzenie zaś badań w tak wysokiej temperaturze nastręcza jak dotychczas niepokonane trudności. Dla pełnego obrazu należy jeszcze podać, że istnieje odmiana bezwodnego siarczanu wapniowego,powstająca w temperaturze powyżej 1 365°C w postaci stopionego siarczanu wapniowego. Ta postać dotychczas nie ma znaczenia przemysłowego i dlatego też nie była dostatecznie badana, co wydaje się przy obecnym W rozwoju technologii spoiw gipsowych luką, którą należałoby wypełnić po Iskam i pracami naukowymi. Możemy więc przyjąć, że w obecnej chwali rozróżniamy już 9 wodnych i bezwodnych odmian siarczanu wapniowego. Dla lepszego zrozumienia procesów wytwarzania spoiw gipsowych usystematyzujemy podstawowe nazwy odmian i parametry ich powstawanie. 1. Dwuwodny siarczan wapniowy (CaS04 2H20), zarówno naturalny jak i otrzymany drogą sztuczną, zawiera w każdym przypadku tę samą ilość energii w krystalicznej, co wskazuje na jednakową strukturę krystaliczną. 2, Półhydrat a otrzymuje się przez odwodnienie dwuwodnego gipsu w temperaturze powyżej grC w wodzie lub atmosferze pary nasyconej, Można go również uzyskać przez krystalizację z kwaśnych roztworów, a następnie przez wysuszenie kryształów w temperaturze 40 – 50°C. [przypisy: sonologistic zamość, zwizd, smakosz iława, transbud ełk ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: smakosz iława sonologistic zamość transbud ełk zwizd