płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Domieszki i zanieczyszczenia surowców.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Domieszki i zanieczyszczenia surowców. Przydatność każdego złoża dla celów przemysłowych powinna być wnikliwie analizowana -wg wymagań, jakie co do surowca stawia dana gałąź produkcji. Nas interesuje surowiec jako przyszły materiał wiążący, w mniejszym stopniu jako dodatek do produkcji cementów portlandzkich, gdyż problem ten jest omawiany w części dotyczącej technologii cementów. Dzięki uprzedniemu omówieniu powstawania złóż kamienia gipsowego wiemy, skąd się biorą wspomniane na wstępie zanieczyszczenia genetycznie związane w procesie powstawania skały gipsowej. Najczęściej spotykamy kalcyt, dolomit, gliny, iły, a w mniejszych ilościach kwarc, piryt; substancje bitumiczne, celestyn, aragonit, polihalit, syngenit i równorzędny sąsiad złożowy – sól kamienna. Jednym z późniejszych procesów odtleniania, zachodzącym w wielu złożach gipsu, zawdzięcza swoje powstanie spotykana i u nas siarka. Określenie rodzajowe zanieczyszczeń kamienia gipsowego wymienionymi wyżej minerałami, wymaga badań mikroskopowych i posługiwania się krystalografią optyczną. Poznanie rodzajów zanieczyszczeń umożliwia właściwy wybór technologii produkcja i korygowanie podstawowych parametrów końcowego produktu, spoiwa gipsowego. Dla przykładu tylko można wspomnieć, że większa zawartość kalcytu i dolomitu może prowadzić w spoiwach wysokopalonych do ich pęcznienia. [więcej w: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki