płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

DEHYDRATACJA GIPSU

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

DEHYDRATACJA GIPSU Warunki dehydratacji gipsu surowego. Wychodząc z zasadniczego systemu CaS04 2H20, czyli z układu dwuwodnego siarczanu wapniowego znajdującego się w kamieniu gipsowym, w drodze odpowiedniej obróbki termicznej możemy dokonać procesu dehydratacji. Dehydratacja polega na odszczepianiu wody związanej. Stopień dehydratacji zależy od sposobu jej przeprowadzania. W warunkach przemysłowych dehydratację przeprowadzamy w drodze obróbki termicznej, tzn. że surowiec (kamień gipsowy) poddajemy działaniu ciepła w różnej temperaturze. Dehydratacja odbywa się w warunkach, w których prężność cząsteczek pary wody związanej jest większa od prężności pary wodnej otoczenia (powietrze). Dwuwodny siarczan wapniowy w warunkach powietrznych podgrzewany do temperatury 42°C nie ulega żadnym zmianom. Przy podgrzewaniu w granicach temperatury 42°C-97°C dwuwodny siarczan wapniowy jest już związkiem pozornie stałym, gdyż najmniejsza obecność zalążkowa anhydrytu naturalnego lub soli towarzyszących może spowodować przekrystalizowanie się pewnej ilości siarczanu dwuwodnego do postaci siarczanu bezwodnego. Natomiast temperatura 9 C, a według najnowszych badań (97 ± 1°C), jest punktem zwrotnym zamiany dwuwodnego siarczanu wapniowego w półwodny. Przy dalszym podwyższaniu temperatury uzyskuje się bezwodny siarczan wapniowy. [patrz też: sonologistic zamość, zwizd, smakosz iława, transbud ełk ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: smakosz iława sonologistic zamość transbud ełk zwizd