płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Czas wytwarzania jednego zarobu zaprawy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Czas wytwarzania jednego zarobu zaprawy, zależnie od sprawności maszyn, trwa od 6 do 12 minut. Przeciętnie jeden zarób 750 kg w betoniarce 500-litrowej wytwarza się około 10 minut; przy sprawnym działaniu zespołu można w ciągu 8 godzin wytworzyć zaprawę potrzebną do zamulenia 600-800 m2 warstwy tłucznia. Zamulanie warstwy tłucznia zaprawą Do wykonania zamulania podbudowy tłuczniowej zaprawą smołowodną potrzebny jest następujący sprzęt: a) walec 8-13 T, zależnie od twardości tłucznia, b) 2-3 wózki z mieszadłami o pojemności 900+1000 litrów do dowożenia zaprawy smołowodnej, c) ciągnik kołowy 25 KM do transportu wózków. , Warstwy tłuczniowe zamulane zaprawą smołowodną wykonuje się najczęściej przy odnowie zniszczonych nawierzchni tłuczniowych. Można je jednak stosować również przy wykonywaniu nowych podbudów tłuczniowych na podkładzie kamiennym lub też na warstwie grubego tłucznia. Można je również układać na warstwie kruszywa łamanego nieodsianego lub też na warstwie gruntu stabilizowanego mechanicznie. Warstwę tłucznia w ilości około 120 kg rozścieła się do profilu odpowiedniego i podwałowuje tak, jak przy półwgłębnym smołowaniu; przy wałowaniu tłucznia twardego i suchego wskazane jest zraszanie wodą w ilości 4+6 11m2. Na pod wałowany tłuczeń rozlewa się płynną zaprawę w ilości 22- 28° ciężaru zawałowanego tłucznia. Zaprawę rozprowadza się drewnianymi zgarniaczkami i szczotkami z piassawy, aż do całkowitego wypełnienia wolnych przestrzeni rusztu tłuczniowego; nadmiar zaprawy nie jest korzystny. W czasie rozgarniania zaprawy niektóre ziarna tłucznia zostają wyrwane z rusztu tłuczniowego i to tym liczniej, im słabiej był tłuczeń zawałowany. Wyrwane ziarna tłucznia zostają jednak wgniecione w ruszt przy następnym wałowaniu, gdyż zaprawa ma duże własności smarne. Na zamulony zaprawą ruszt tłuczniowy rozściela się kliniec równą warstwą w ilości 1,2-20% ciężaru tłucznia. Po zaklinowaniu podbudowę zagęszcza się walcem. Gdy przy pierwszym zamuleniu użyto zbyt dużo zaprawy, lub gdy klińca wbudowano mniej niż potrzeba, nadmiar zaprawy smołowodnej oblepia koła walca; trzeba wtedy zraszać koła wodą i to tym obficiej, im wyższa jest temperatura otoczenia. Po zawałowaniu klińca można przystąpić do układania .warstwy jezdnej, jeśli zamierza się ją wykonać za pomocą pojedynczego powierzchniowego utrwalania zaprawą i suchymi grysami lub jednowarstwowego dywanika ze smołobetonu na mokro. Warstwy jezdne z zaprawy, lub smołobetonu na mokro umożliwiają odparowanie wody z podbudowy oraz stwardnienie zaprawy. Jeśli przewiduje się warstwy jezdne z mas na gorąco, zaklinowaną i zamuloną podbudowę tłuczniową należy oddać do ruchu, a po wyschnięciu można przystąpić do wykonania górnych warstw nawierzchni, Przelotne deszcze, wilgotne podłoże oraz wilgotne kruszywo są warunkami sprzyjającymi dla robót związanych ze stosowaniem zaprawy smołowodnej. Roboty mogą być również prowadzone przy przelotnych opadach śniegu i przy nocnych przymrozkach. [podobne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola