płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Budynki inwentarskie, gdzie wystepuje widoczna zmiana

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Analiza zmiennej Qzysk – emisji strumienia energii cieplnej od zwierząt Wartość Q k określa się z następującej zależności: Qzysk Z qzysk [ W ], gdzie: Z – obsada zwierzęca [DJP], q zysk – jednostkowe ciepło emitowane przez zwierzęta W/DJP J. . Wartości Z i q k są dla potrzeb istniejącego modelu wymiany ciepła przyjmowane, jako wartości stałe. Najczęściej ustala się je, jako średnie minimalne, które mogą wystąpić zimą. W rzeczywistości wielkość obsady zwierzęcej Z oraz jednostkowa emisja ciepła Q k są zmienne w czasie. Zmiany wartości Z wynikają ze: zmiany masy ciała poszczególnych zwierząt oraz zmiany liczby zwierząt. Zmiana masy ciała zwierząt występuje w każdym budynku inwentarskim w wyniku procesów energetycznych przebiegających w organizmach zwierząt. Procesy te zależą od paszy, wieku, rasy i zdrowia zwierzęcia oraz od warunków środowiskowych. Mogą to być przyrosty lub w szczególnych przypadkach ubytki masy ciała. Budynki inw entarskie, gdzie występuje widoczna zmiana masy zwierząt, to te, w których technologia zakłada, jako efekt produkcji określone przyrosty masy ciała zwierząt. Są to np. warchlakarnie tuczarnie, cielętniki, bukaciarnie itp. zmiana liczb zwierząt we wszystkich budynkach inwentarskich wynika z zakładanego cyklu technologicznego, np. planowane upadki i brakowanie zwierząt lub dodatkowe zasiedlenie. Ponadto występuje zmiana liczby zwierząt nieprzewidziana w danym procesie technologicznym, np. przesiedlenia, zwiększone upadki itp. [podobne: bezpol, castorama głębocka, sietom ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama głębocka sietom