płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Agregaty

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Agregaty takie opisywane za granicą stanowią od paru lat nieliczne patenty, firmowe, które zachowują istotne cechy produkcji w tajemnicy producenta. Toteż tym ostatnim schematem odwadniania nie będziemy się zajmować, lecz przejdziemy do usystematyzowania grupy pierwszej, tj. agregatów obróbki termicznej. W tej grupie należy wyodrębnić: 1) piece polowe, 2) piece komorowe, 3) piece szybowe, 4) piece obrotowe, 5) agregaty mieląco-prażące, 6) prażarki stałe z mieszadłami W tym też ujęciu omówimy dalej poszczególne agregaty, przy opisie zasadniczych schematów produkcyjnych. 3. Właściwości wymagane od produktu, a nie ustalone wg naszych normatywów, w pewnym stopniu rzutują na technologię produkcji. Są to elementy najtrudniejsze do ustalenia jakichś wyraźnych układów, postaramy się jednak je omówić. Zasadniczo graniczne czasy wiązania i normowe wytrzymałości gipsu półwodnego są znormalizowana (PN/-55/B-30310), a w tych przedziałach możemy postulować optymalne parametry, które są uzależnione od funkcji czasu prowadzenia obróbki termicznej. Ilość i przyczepność spoiwa do piasku w zaprawach jest funkcją czasu obróbki termicznej. Dla naświetlenia tego przytoczę dosłownie ze swojej książki 1 następujący ustęp: Porównując szczegółowo literaturę fachową i wyniki omawianych prac naukowo-badawczych, można ogólnie wyprowadzić pewne zależności otrzymanych gatunków gipsu budowlanego od temperatury jego wypalania. [przypisy: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki