płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Zalozenia metody klasycznej sa identyczne w licznych publikacjach i to zarówno krajowych, jak równiez zagranicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Założenia metody klasycznej są identyczne w licznych publikacjach i to zarówno krajowych, jak również zagranicznych. Jest ona wymieniana między innymi w następujących pracach: Alikajewa, Ozierowa, Oniegowa, Starowa, Blanca, Blaxtera, Buchmanna, Dziubka, Kaczmarskiego, Korynia, Mothesa, Bergera, Pappritza, Przybylskiego, Seuferta i Turnbulla. Wspomniane jednolite założenia sprowadzają się do wzorów ogólnych, które zostały przedstawione. Dowolność w określaniu składowych w tych wzorach uniemożliwia otrzymywanie jednolitych wyników określenia własności termicznych dla tego samego budynku inwentarskiego. Tak, więc każdy z tych autorów, zakładając stosowane w danym kraju lub nawet środowisku zawodowym wartości składowych tych wzorów mógł otrzymywać różne wyniki końcowe. Metoda WWT. Rozwinięciem metody klasycznej jest metoda WWT. Została ona opracowana przez Wolskiego w roku 1967, a opublikowana po raz pierwszy w roku 1968. Podstawowym założenie m metody WWT jest uściślenie danych wyjściowych, głównie Q i Q k. Ponadto wprowadzono nową formę zapisu analitycznego pozwalającą na ocenę termiczną obiektu, która umożliwia określenie względnej rozbieżności między danym układem cieplnym a zjawiskiem samoogrzewania. Do czasu powstania metody WWT nie było względnej wielkości, na podstawie, której można było w obiektywny sposób ocenić przyszły czy też istniejący budynek inwentarski. Użytkownik metody klasycznej określał niedobór ciepła, jako wielkość bezwzględną. Ta bezwzględna wielkość ma zastosowanie jedynie jako wielkość wyjściowa Qz przy doborze instalacji ogrzewczej w budynkach ogrzewanych. Stwierdzenie w metodzie klasycznej, że w budynku brakuje np. 15 000 W do zamknięcia bilansu właściwie niczego nie oznaczało, mogło to być bardzo dużo lub bardzo mało, w zależności od liczby i wieku zwierząt oraz od wielkości oporów cieplnych przegród zewnętrznych. Tym samym podany pr zykładowy niedobór ciepła wpływa w różny sposób na kształtowanie się mikroklimatu oraz na ewentualne prawdopodobieństwo (czas trwania) pogarszania się parametrów mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia. Problem ten w metodzie WWT został rozwiązany po wprowadzeniu wskaźnika określającego względny niedobór cieplny. [podobne: castorama bielsko biała, transbud ełk, ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała szkudlarek transbud ełk