płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Zagęszczanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zagęszczanie przeprowadza się walcem statycznym gładkim, a następnie walcem ogumionym. Ciężar objętościowy szkieletu mineralnego (bez wody) waha się na budowie od 2,10-2,15 t. Na ogół technologia wbudowywania kruszywa z żużla wielkopiecowego nie różni się od technologii wbudowywania kruszywa z kamieni naturalnych. Eksploatacja złóż skalnych powiększa się z każdym rokiem. Materiały skalne przerabia się na różnego rodzaju materiały budowlane. Ale jednocześnie przy kamieniołomach wyrastają wielkie usypiska materiałów odpadowych. Masą odpadową są skały skruszone materiałami wybuchowymi, grunty wypełniające szczeliny pomiędzy skałami, materiały odpadowe powstające w czasie kruszenia (miały i klińce nieodsiane). Zwykle materiały odpadowe, powstające przy urabianiu skał, składowane są oddzielnie od materiałów powstających w czasie przeróbki materiałów. Są to okruchy skalne, pomieszane z glinami lub iłami skalnymi. Odpady pierwszego rodzaju i drugiego stanowią często około 50% produkcji kamieniołomów. Pierwsze szersze próby wykorzystania materiałów odpadowych do budowy dróg podjęto w województwie kieleckim pod kierunkiem mgr inż. H. Pałysa. Województwo kieleckie bogate jest w kamieniołomy wapieni i piaskowców w rejonie Zagnańska. W zwałach znajdują się również kamienie większe od 80 mm, ale jest ich niewielka ilość i można ich nie brać pod uwagę. Materiały te nie nadają się do bezpośredniego użycia na podbudowę, ze względu na dużą zawartość części drobnych (poniżej 0,05 mm) i za dużą plastyczność. Natomiast miały kamienne powstające jako odpad przy pierwszym kruszeniu, mają dobre uziarnienie i często nadają się bez żadnej korekcji uziarnienia do bezpośredniego wbudowywania. Dodatek czystego piasku do materiałów odpadowych pierwszego rodzaju (powstających przy urabianiu skały) poprawia ich uziarnienie i inne właściwości (wskaźnik plastyczności i wskaźnik piaskowy) w ten sposób, że materiały te tworzą mieszanki optymalne i można z nich wykonywać warstwy podbudowy. Dodatek piasku waha się od 10 do 4000. Mieszanie piasku z materiałem zwałowym wykonuje się w korycie drogi. Najpierw rozścieła się materiał zwałowy warstwą odpowiedniej grubości, według ustalonej recepty laboratoryjnej. Następnie rozścieła się potrzebną ilość piasku. [hasła pokrewne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola