płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

WYKORZYSTANIE ZWAŁÓW ODPADÓW KAMIENNYCH NA PODBUDOWĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zagęszczanie wykonuje się walcami ogumionymi lub walcami gładkimi statycznymi o ciężarze powyżej 10 T. Wałowanie lżejszymi wal- cami nie daje dobrych wyników. Lepsze wyniki od dodatków piasku osiąga się przy dodawaniu cementu. Cement nie tylko że neutralizuje szkodliwe działanie cząstek iłowych zawartych w materiale zwałowym, ale nadaje trwałą spoistość materiałowi, czyni go niewrażliwym na działanie wody. Odcinki dróg wykonane w województwie kieleckim z materiałów zwałowych stabilizowanych cementem wróżą powodzenie tej metodzie budowy. Wykorzystanie miałów kamiennych, powstających przy pierwszym kruszeniu nie napotyka większych trudności. Większość tych miałów nadaje się bez żadnych dodatków na podbudowę. Należy sprawdzić tylko ich uziarnienie i wskaźnik piaskowy. W przypadku miałów o wskaźniku piaskowym poniżej 35 należy korygować ich uziarnienie, najlepiej za pomocą cementu. Zwały kamieniołomów stanowią cenny materiał drogowy. PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO I PREFABRYKATOW PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO. Uwagi ogólne W technice drogowej mamy do czynienia niewątpliwie ze współzawodnictwem, jeżeli się tak można wyrazić, pomiędzy nawierzchniami podatnymi i sztywnymi. Do nawierzchni podatnych należą przede wszystkim nawierzchnie bitumiczne na podbudowach z kruszywa; do na- wierzchni sztywnych należą przede wszystkim nawierzchnie z betonu cementowego. Nawierzchnie podatne i nawierzchnie sztywne mają swoje zalety i wady. Do zalet nawierzchni bitumicznych należy, między innymi, ich sprężystość i plastyczność, które zmniejszają dynamiczne oddziaływanie pojazdów i zmniejszają nieprzyjemne drgania; drugą poważną zaletą nawierzchni bitumicznych jest ich ciągłość (brak szczelin), dzięki czemu odznaczają się równością i są mniej kłopotliwe w utrzymaniu. Do zalet nawierzchni betonowych należy przede wszystkim ich sztywność, dzięki której nawierzchnie te rozkładają naprężenia na duże powierzchnie; nawierzchnie te można układać na stosunkowo słabych podłożach; są one również mało wrażliwe na wysadziny i przełomy, dzięki swej wytrzymałości na zginanie. W technice drogowej usiłuje się połączyć te zalety nawierzchni podatnych i sztywnych przez wykonywanie bitumicznych warstw jezdnych na podbudowie z betonu cementowego. [patrz też: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki