płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Transport i rozściełanie materiałów Kruszywo dowozi się samochodami-wywrotkami prosto do koryta drogi. Podłoże w korycie drogi powinno być tak zagęszczone i być tak stateczne, żeby samochody, nawet cięż- kie, mogły po nim jeździć. Trudności przy rozściełaniu materiału polegają na niebezpieczeństwie segregacji dużych ziarn ponad 25 mm. Segregacja jest tym łatwiejsza, im większe są ziarna, im bardziej gładką mają powierzchnię, im większa jest przerwa w ciągłości krzywej uziarnienia, im bardziej materiał jest suchy. Dobrymi maszynami do rozścielania kruszywa są spycharki i równiarki samobieżne. Materiał jednak musi być trochę wilgotny (5 do 8% wilgotności), gdyż sprzyja to zlepianiu się jego cząstek i zapobiega segregacji. Liczba przejazdów maszyny powinna być jak najmniej sza, ale lemiesz powinien być silnie obciążony; szybkość maszyny powinna być niewielka. Oczywiście, wykańczarki wszystkich typów i rozściełacze mas bitumicznych nadają się przeważnie do rozkładania kruszywa. Takie rozkładanie zapobiega segregacji, daje dobry profil podbudowy. Maszyny te jednak zużywają się szybko przy pracy z kruszywem nieodsiewanym, stosunkowo grubym. Mieszanie na drodze W razie stosowania dodatków do kruszywa w postaci innego kruszywa lub też spoiw i mieszania ich na drodze, używa się różnego rodzaju mieszarek (frez) gruntowych, jak przy stabilizacji gruntów. Do mieszania używa się również sprzętu rol- niczego: kultywatorów i bron talerzowych. Przy mieszaniu kruszywa z innym kruszywem (np. pospółki z piaskiem gliniastym) stosuje się równiarki samobieżne. Równiarka przesuwa materiał z jednego miejsca na drugie i w drodze za pomocą równiarki wystarcza sześć przejazdów równiarki, dla materiałów trudno rozprowadzalnych – piętnaście. Zagęszczanie warstwy kruszywa Najlepszą maszyną do zagęszczania kruszywa jest walec ogumiony. Walec ten szczególnie nadaje się do zagęszczania kruszywa drobnego. Jeżeli mamy do czynienia z materiałem chudym (z małą ilością części drobnych), działanie walców wibracyjnych jest bardziej szybkie i wydajne, niż innych walców. [przypisy: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn