płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Transport materiału

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Transport materiału odbywa się samochodami ciężarowymi-wywrotkami. Rozściełanie kruszywa wykonuje się za pomocą wykańcza- rek używanych do mas bitumicznych warstwami grubości 8 do 13 cm. Kruszywo pozwala się rozściełać podobnie jak masy bitumiczne. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą walców statycznych gładkich o ciężarze około 12 T. Materiał wilgotny i o dobranym uziarnieniu pozwala się dobrze zagęszczać. Próby wykonane z zagęszczeniem warstw grubszych niż 13 cm wskazują na to, że można również zawałować warstwę kruszywa wilgotnego grubości do 20 cm. Stopień zagęszczenia kruszywa mierzony stosunkiem ciężaru objętościowego kruszywa zagęszczonego do ciężaru właściwego wynosi około 90%, czego nie osiąga się żadną inną metodą. Zaletą metody jest – między innymi – to, że opady atmosferyczne nie są przeszkodą w jej stosowaniu, gdy tymczasem uniemożliwiają one wbudowywanie kruszywa metodą wibrowania. Metoda pozwala na zastosowanie całkowitej mechanizacji wszystkich procesów technologicznych. Jakkolwiek zwilżanie kruszywa podraża robotę, wynagradza to jednak lepszą jakość. PODBUDOWY TŁUCZNIOWE ZAMULONE ZAPRAWĄ SMOŁOWODNĄ. Uwagi wstępne Wytrzymałość zwykłej podbudowy tłuczniowej oparta jest przede wszystkim na wzajemnym tarciu ziarn tłucznia o siebie i zależy w największej mierze od ścisłości ułożenia ziarn i wytrzymałości samych ziarn. Mimo starannego zagęszczenia, zwykła podbudowa tłuczniowa zawiera 30-40% wolnych przestrzeni. Na skutek tego woda łatwo przenika w taką podbudowę, powoduje osłabienie, a nawet zanik wzajemnego związania ziarn drobnego kruszywa, wypełniającego wolną przestrzeń w ruszcie tłuczniowym. Taka podbudowa będzie stale dalej zagęszczać się pod ruchem, wskutek czego stale będą powstawać większe i mniejsze odkształcenia. Obok wymienionych wad podbudowa tłuczniowa ma zalety: a) jest prosta i łatwa w wykonaniu, b) stosunkowe łatwo jest o kruszywo potrzebne do wykonywania tego rodzaju podbudowy, W poszukiwaniu możliwości usunięcia wad zwykłej podbudowy, tłuczniowej rozpoczęto zamulanie zawałowanego tłucznia zaprawą smołowodną. Próby dały dobre wyniki i zamulanie tłucznia zaprawą smołowodną weszło do praktyki drogowej. Całkowite wypełnienie wolnych przestrzeni w ruszcie tłuczniowym zaprawą lepką, wodoszczelną i plastyczną czyni podbudowę tłuczniową odporną na przenikanie wody, mało odkształcalną. Nośność podbudowy zamulonej zaprawą wzrasta znacznie w stosunku do zwykłej podbudowy tłuczniowej. Dobre właściwości wiążące płynnej zaprawy umożliwiają stosowanie kruszywa wilgotnego, zapylonego i o kształtach niekoniecznie zbliżonych do wieloboku foremnego. [hasła pokrewne: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola