płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Termiczny rozpad czasteczek gipsu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Termiczny rozpad cząsteczek gipsu powoduje zmniejszenie się wymiarów tych cząsteczek, oddaje możność lepszego przenikania wody i wprowadza znacznie prędzej większe ilości gipsu do procesu krystalizacji. Powstawanie zwiększonych ilości cząsteczek koloidalnych (żelu) prowadzi do zwiększenia wytrzymałości gipsu wypalonego w temperaturze 170 -:– 180°C. Przy osiągnięciu temperatury wypalania 190 -:– 200°C, kiedy zawartość drobnych frakcji jest jeszcze bardzo znaczna, osiąga się dalsze wzrastanie wytrzymałości. Jednakże gips budowlany wyprażony w temperaturze 190 -:– 200°C odznacza się znacznie zmniejszoną własnością wiązania piasku. Przy wypalaniu gipsu w większych kawałkach powstają również drobno rozszczepione cząstki gipsu, lecz w znacznie mniejszej liczbie. Powypaleniowy przemiał nie może dać takiej ilości drobnych frakcji jak termiczna obróbka w tempie rozdrobnionego surowca . Po tym ogólnym scharakteryzowaniu schematów produkcji należy przejść do ich szczegółowego omówienia. Z braku miejsca nie będziemy omawiać agregatów rozdrabniających i mielących, gdyż są to bliźniacze agregaty przemysłu cementowego i wapienniczego i są omówione w odpowiednich rozdziałach. , Natomiast nieco więcej miejsca poświęcimy agregatom do obróbki cieplnej, które stanowią podstawę produkcji i są zasadniczo czynnikiem decydującym o doborze właściwego schematu produkcji. [hasła pokrewne: płytki ceramiczne wrocław, płytki dywanowe, płytki elewacyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: płytki ceramiczne wrocław płytki dywanowe płytki elewacyjne