płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Sposoby wydobywania surowca.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Sposoby wydobywania surowca. Budowa pokładów, głębokość zalegania stanowią istotne czynniki wpływające na sposoby eksploatacji kamienia gipsowego i anhydrytu w danym złożu. Nie są to jednak czynniki jedyne, gdyż zarówno rodzaj nadkładu nad właściwym złożem, jego twardość, urabialność, jak i warunki hydrologiczne i inne jeszcze czynniki muszą być brane pod uwagę przy projektowaniu eksploatacji. Zasadniczo jednak można powiedzieć, że eksploatujemy złoża albo metodą odkrywkową albo górniczą odbudową podziemną. W obydwu wypadkach stosujemy cały szereg urządzeń mechanicznych, począwszy od urządzeń transportu poziomego i pionowego, przez wszelkiego rodzaju koparki aż do całych kombajnów wzorowanych na agregatach wydobywczych górnictwa węglowego. Obie metody wydobycia, tak odkrywkowego jak i podziemnego, opracował dla gipsu W. A. Saliajew, podając wzory i wskaźniki niezbędne dla projektantów eksploatacji kamienia gipsowego lub anhydrytu. [hasła pokrewne: sonologistic zamość, zwizd, smakosz iława, transbud ełk ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: smakosz iława sonologistic zamość transbud ełk zwizd