płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Silniki spalinowe powoduja wydzielanie sie szkodliwych substancji

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Silniki spalinowe powodują wydzielanie się szkodliwych substancji. Najgroźniejsze dla zdrowia organizmów żywych to: akroleina, tlenek węgla, tlenek azotu. Ich najwyższe dopuszczalne stężenie określa Dz. U. Nr 13 z 1976 r. Wprowadzenie ciągnika z silnikiem spalinowym do pomieszczenia dla zwierząt, co przewidują jeszcze liczne rozwiązania układów technologicznych budynków inwentarskich, pociąga za sobą konieczność 476-krotnego zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w stosunku do przyjmowanej w okresie zimowym. Sytuację łagodzi stosunkowo krótki czas pracy ciągnika, który przeciętnie wynosi kilkanaście minut, a bardzo rzadko dochodzi do 60 min. W okresie tym oaz później, kiedy następuje stabilizacja parametrów, należy liczyć się z potrzebą doprowadzenia niezbędnych ilości ciepła do ogrzania dodatkowego powietrza wentylacyjnego lub pogodzić się z okresowym pogorszeniem parametrów mikroklimatu. W związku z tym, obiekt w założeniach samoo grzewalny powinien być wolny od źródeł emisji spalin. Kryterium szczelności budynku określa strumień powietrza, jaki dostaje się poprzez obudowę otworami nieprzewidzianymi do tego celu, a więc w wyniku infiltracji. Prawidłowa gospodarka ciepłem może wystąpić tylko w szczelnym pomieszczeniu. Stopień jej szczelności jest mierzony ilością powietrza wpływającego do wnętrza w wyniku działania wentylacji i infiltracji. Nie może ona w okresie zimowym przekraczać ilości obliczonej na podstawie emisji pary wodnej. Przyjmujemy, że kryterium nadmiernych zysków ciepła nie dotyczy okresu zimowego. Na podstawie tego kryterium są ustalane maksymalne wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń inwentarskich w okresie letnim. [przypisy: sietom, transbud ełk, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dormed rypin sietom transbud ełk