płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Rozpuszczalny anhydryt

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Półwodny gips znajduje się w zwykłych spoiwach gipsowych otrzymywanych tak w kołach, jak i w piecach, jednak w ilościach mniejszych niż półwodny gips et. 4. Rozpuszczalny anhydryt (J. (CaS04) otrzymuje się przez odwonienie w próżni półhydratu w temperaturze około 100°C lub w wyższej temperaturze (110 –; – 120°C) w atmosferze powietrza o nieznacznej zawartości pary wodnej. Rozpatrywane- odmiana anhydrytu odwadnia się do zawartości wody 0,02 -7- 0,05%, pod działaniem wody łatwo się hydratyzuje i zamienia w siarczan wapniowy. 5. Rozpuszczalny anhydryt (CaS04) otrzymuje się przez prężenie dwuwodnego gipsu w temperaturze około 200°C w atmosferze pery przegrzanej. Przy dłuższym odwadnianiu, dla zapobieżenia tworzenia się znacznej ilości anhydrytu nierozpuszczalnego celowe jest obniżanie temperatury odwodnienia do 140°C. Rozpuszczalny anhydryt zawiera zwykle 0,2% wody nieusuwalnej, nawet w temperaturze odwodnienia dochodzącej do 300°C. Możliwe jest też powstawanie rozpuszczalnego anhydrytu z półanhydrytu przez odwodnienie go w próżni w czasie 2 –; – 4 dni i w temperaturze 100°C. Rozpuszczalne anhydryty et są nadzwyczaj wodochłonne: pochłaniają one wodę nawet w postaci pary, zamieniając się przy tym w odpowiednie półhydraty. Rozpuszczalne anhydryty pochłaniają wodę tak intensywnie , że mogą być użyte jaklo środek osuszający, przewyższający pod tym względem chlorek wapniowy i kwas siarkowy. Wskutek intensywnej chłonności wody z powietrza badania rozpuszczalnych anhydrytów są znacznie utrudnione. [podobne: sonologistic zamość, zwizd, smakosz iława, transbud ełk ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: smakosz iława sonologistic zamość transbud ełk zwizd