płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

PRODUKCJA GIPSU POLWODNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

PRODUKCJA GIPSU POŁWODNEGO Ogólna charakterystyka sposobów produkcji gipsu. Przemysłowe wytwarzanie gipsu półwodnego może się odbywać wg różnych schematów technologicznych. Postaramy się je ująć w pewne zasadnicze układy, zależnie od: 1) sposobów i kolejności rozdrobnienia, 2) typu agregatów dehydratacji (odwodnienia), 3) właściwości otrzymanego produktu. 1. Sposoby i kolejność rozdrabiania ustalają zasadnicze cztery schematy rzutujące również w pewnej mierze i na typy agregatów dehydratacji. Surowiec do produkcji (kamień gipsowy) jest zazwyczaj dostarczany do wytwórni z kamieniołomu czy kopalni w bryłach nieregularnych. przeciętnej wielkości 70-300 mm. Kruszenie i mielenie gipsu surowego jest trudniejsze niż po procesie jego dehydratacji. Zwłaszcza więcej energii wymaga mielenie gipsówh wilgocią naturalną. Na podstawie doświadczeń produkcyjnych można przyjąć, że na zmielenie jednej tony surowego gipsu potrzeba około 15 kWh, gdy na zmielenie 1 tony gipsu półwodnego po jego obróbce termicznej wystarczy tylko 6 kWh. Gips budowlany, a szczególnie modelowy, jest o wiele lepszy, jeżeli obróbce termicznej poddajemy surowiec wstępnie zmielony. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż w drobno zmielonych Irakejach. Proces odwodornienia przebiega znacznie bardziej prawidłowo i równomiernie niż w kawałkach kamienia gipsowego przypadkowo zestawionych i różnych wielkości. Ze względu więc na sposób i kolejność rozdrobnienie rozróżniamy następujące cztery schematy technologiczne: [przypisy: sietom, bezpol, castorama głębocka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama głębocka sietom