Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘robot odkurzający’

Domieszki i zanieczyszczenia surowców.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Domieszki i zanieczyszczenia surowców. Przydatność każdego złoża dla celów przemysłowych powinna być wnikliwie analizowana -wg wymagań, jakie co do surowca stawia dana gałąź produkcji. Nas interesuje surowiec jako przyszły materiał wiążący, w mniejszym stopniu jako dodatek do produkcji cementów portlandzkich, gdyż problem ten jest omawiany w części dotyczącej technologii cementów. Dzięki uprzedniemu omówieniu powstawania złóż kamienia gipsowego wiemy, skąd się biorą wspomniane na wstępie zanieczyszczenia “genetycznie związane” w procesie powstawania skały gipsowej. Najczęściej spotykamy kalcyt, dolomit, gliny, iły, a w mniejszych ilościach kwarc, piryt; substancje bitumiczne, celestyn, aragonit, polihalit, syngenit i równorzędny “sąsiad” złożowy – sól kamienna. Jednym z późniejszych procesów odtleniania, zachodzącym w wielu złożach gipsu, zawdzięcza swoje powstanie spotykana i u nas siarka. Określenie rodzajowe zanieczyszczeń kamienia gipsowego wymienionymi wyżej minerałami, wymaga badań mikroskopowych i posługiwania się krystalografią optyczną. Poznanie rodzajów zanieczyszczeń umożliwia właściwy wybór technologii produkcja i korygowanie podstawowych parametrów końcowego produktu, spoiwa gipsowego. Dla przykładu tylko można wspomnieć, że większa zawartość kalcytu i dolomitu może prowadzić w spoiwach wysokopalonych do ich pęcznienia. [więcej w: , robot odkurzający, meble kuchenne, obróbka skrawaniem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘robot odkurzający’

Domieszki i zanieczyszczenia surowców.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

DEHYDRATACJA GIPSU Warunki dehydratacji gipsu surowego. Wychodząc z zasadniczego systemu CaS04 2H20, czyli z układu dwuwodnego siarczanu wapniowego znajdującego się w kamieniu gipsowym, w drodze odpowiedniej obróbki termicznej możemy dokonać procesu dehydratacji. Dehydratacja polega na odszczepianiu wody związanej. Stopień dehydratacji zależy od sposobu jej przeprowadzania. W warunkach przemysłowych dehydratację przeprowadzamy w drodze obróbki termicznej, tzn. że surowiec (kamień gipsowy) poddajemy działaniu ciepła w różnej temperaturze. Dehydratacja odbywa się w warunkach, w których prężność cząsteczek pary wody związanej jest większa od prężności pary wodnej otoczenia (powietrze). Dwuwodny siarczan wapniowy w warunkach powietrznych podgrzewany do temperatury 42°C nie ulega żadnym zmianom. Przy podgrzewaniu w granicach temperatury 42°C-97°C dwuwodny siarczan wapniowy jest już związkiem pozornie stałym, gdyż najmniejsza obecność zalążkowa anhydrytu naturalnego lub soli towarzyszących może spowodować przekrystalizowanie się pewnej ilości siarczanu dwuwodnego do postaci siarczanu bezwodnego. Natomiast temperatura 9 C, a według najnowszych badań (97 ± 1°C), jest punktem zwrotnym zamiany dwuwodnego siarczanu wapniowego w półwodny. Przy dalszym podwyższaniu temperatury uzyskuje się bezwodny siarczan wapniowy. [patrz też: , robot odkurzający, wynajem samochodów warszawa, african mango ]

Comments Off