Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘Projekty domów’

Odpowiednia plastyczność wyschniętej zaprawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odpowiednia plastyczność wyschniętej zaprawy umożliwia stosowanie skał o mniejszej wytrzymałości, z których tłuczeń w normalnych warunkach kruszyłby się i ścierał. Zaprawa nie tylko uszczelnia szkielet tłuczniowy, ale również impregnuje ziarna tłucznia, czyniąc je odpornymi na działanie wody i mrozu. Materiały do wykonywania podbudowy tłuczniowej zamulanej zaprawą smołowodną stosuje się następujące materiały kamienne: a) tłuczeń o wymiarach 40-60 mm lub 253-40 mm i wytrzymałości na ściskanie powyżej 800 kGcm2; tłuczeń powinien pochodzić ze skał nie lasujących się o wskaźniku emulgacji mniejszym od 0,40; b) zaprawę smołowodną z kruszywa o wymiarach 0-2 m i o zawartości smoły 9,0-9,5%, w ilości 22 do 280 wagowo w stosunku do górnej warstwy tłucznia zawałowanego; . c) kliniec o wymiarach 5-25 mm ze skał o właściwościach zbliżonych do właściwości skał, z których wyprodukowano tłuczeń, w ilości 12 do 20010 ciężaru wbudowanego, klinowanego tłucznia; d) miał kamienny o wymiarach 0-5 mm lub czysty piasek w ilości 5-8 kg. Do wytwarzania zaprawy nadają się smoły zwykłe i stabilizowane o lepkości do 120 sek. Smoły rzadsze (o niższej lepkości) stosuje się wiosną i jesienią (w porze chłodnej), smoły gęściejsze (o wyższej lepkości) stosuje się w porze ciepłej, a więc w lecie. Mączka kamienna powinna odpowiadać ogólnie przyjętym warunkom dla wypełniacza, używanego do mas bitumicznych. Piaski lub miał powinny mieć uziarnienie ciągłe, równomiernie stopniowane. Zauważono przy tym, że piaski kwarcytowe – o uziarnieniu ciągłym z zawartością tlenku żelaza, barwy żółtobrązowej, łatwiej otaczają się smołą niż czyste piaski kwarcowe. Zamiast piasku i częściowo mączki lepiej jest używać miału kamiennego ze skał o wytrzymałości większej od 800 kGcm2; najodpowiedniejszy jest miał ze skał wapiennych i ze skał zawierających wapno lub tlenki żelaza. Do zaprawy smołowodnej nadaje się nawet kruszywo. zapylone, ale nie zanieczyszczone gliną lub iłem i bez zanieczyszczeń organicznych. Woda używana do wytwarzania zaprawy smołowodnej powinna być wolna od zanieczyszczeń organicznych i gliniastych, zanieczyszczeń po- chodzących ze ścieków domowych lub fabrycznych. Wolna przestrzeń w mieszance mineralnej zaprawy smołowodnej powinna być mniejsza od 240. Ziarn mniejszych od 0,074 mm, czyli przechodzących przez sito nr 2 do ASTM powinno być więcej niż 13% (wagowo). [więcej w: , Projekty domów, przyczepy samochodowe, kostka granitowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Projekty domów’

Odpowiednia plastyczność wyschniętej zaprawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ilość wody zarobowej wzrasta w miarę wzrostu temperatury wypalania do granicznego zakresu 170 -:- 1800e prawdopodobnie wskutek cieplnego rozpadu cząsteczek gipsu i powstawania znacznej ilości drobnych frakcji, posiadających dużą i aktywną powierzchnię. Wzrastające ilości drobnych frakcji warunkują możność powstawania dużej ilości żelu (koloidów). Przy dalszym wzroście temperatury ponad 1OO cząsteczki gipsu grubieją, powierzchnia ich zmniejsza się i maleje tym samym potrzebna ilość wody zarobowej. Czas wiązania zależy cd wielu różnych czynników, ,a w tej liczbie od Ilości wody zarobowej. Przy normalnej nawet gęstości ilość wody w zaczynie gipsowym przewyższa parokrotnie ilość przeliczeniową na uwodnienie półhydratu, wprowadzanie zaś dużej ilości wody utrudnia zbliżanie się wzajemne “zrostek” krystalicznych i powstawanie zwartego tworzywa gipsowego. Zmiana czasu wiązania w znacznym stopniu jest wynikiem zmiany ilości wody zarobowej i tym wyjaśnia się skrócenie czasu wiązania przy wypalaniu powyżej 1oo°C, kiedy to zapotrzebowanie ilości wody zarobowej spada. [więcej w: , wypożyczalnia samochodów, Rekuperatory, Projekty domów ]

Comments Off