płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Posts Tagged ‘program do kolorowania elewacji’

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem odbywa się w centralnej wytwórni. Przy organizacji wytwarzania starano się osiągnąć duże wydajności, jednorodną mieszankę dobrej jakości, niskie koszty produkcji. Dlatego do wytwarzania mieszanki zastosowano- mieszarkę typu Barber Greene, o mieszaniu ciągłym. Transport mieszanki kruszywa z cementem odbywa się samochodami-wywrotkami o ładowności około 8 t. Pracuje – zależnie od odległości transportu – 10 do 15 samochodów-wywrotek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do kolorowania elewacji’

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Transport materiału odbywa się samochodami ciężarowymi-wywrotkami. Rozściełanie kruszywa wykonuje się za pomocą wykańcza- rek używanych do mas bitumicznych warstwami grubości 8 do 13 cm. Kruszywo pozwala się rozściełać podobnie jak masy bitumiczne. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą walców statycznych gładkich o ciężarze około 12 T. Materiał wilgotny i o dobranym uziarnieniu pozwala się dobrze zagęszczać. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do kolorowania elewacji’

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Do wytwarzania zaprawy smołowodnej stosuje się następujący sprzęt: a) betoniarkę przeciwbieżną lub betoniarkę o osi pionowej bądź specjalny wózek z łapami służący do wyrobu i rozwożenia zaprawy b) kocioł do podgrzewania smoły o pojemności 500-1500 litrów, c) zbiornik na wodę. Decydującą rolę w wytwarzaniu zaprawy smołowodnej odgrywa kolejność dozowania składników. Do mieszarki będącej w stałym ruchu wsypuje się przede wszystkim kruszywo w proporcjach ustalonych laboratoryjnie. Dozowanie kruszywa odbywa się odważonymi naczyniami, najlepiej taczkami. Gdy kruszywo ma dużą wilgotność, to należy przy ustalaniu jego cięzaru, uwzględniać. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do kolorowania elewacji’

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Odpowiednia plastyczność wyschniętej zaprawy umożliwia stosowanie skał o mniejszej wytrzymałości, z których tłuczeń w normalnych warunkach kruszyłby się i ścierał. Zaprawa nie tylko uszczelnia szkielet tłuczniowy, ale również impregnuje ziarna tłucznia, czyniąc je odpornymi na działanie wody i mrozu. Materiały do wykonywania podbudowy tłuczniowej zamulanej zaprawą smołowodną stosuje się następujące materiały kamienne: a) tłuczeń o wymiarach 40-60 mm lub 253-40 mm i wytrzymałości na ściskanie powyżej 800 kGcm2; tłuczeń powinien pochodzić ze skał nie lasujących się o wskaźniku emulgacji mniejszym od 0,40; b) zaprawę smołowodną z kruszywa o wymiarach 0-2 m i o zawartości smoły 9,0-9,5%, w ilości 22 do 280 wagowo w stosunku do górnej warstwy tłucznia zawałowanego; . c) kliniec o wymiarach 5-25 mm ze skał o właściwościach zbliżonych do właściwości skał, z których wyprodukowano tłuczeń, w ilości 12 do 20010 ciężaru wbudowanego, klinowanego tłucznia; d) miał kamienny o wymiarach 0-5 mm lub czysty piasek w ilości 5-8 kg. Do wytwarzania zaprawy nadają się smoły zwykłe i stabilizowane o lepkości do 120 sek. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries