Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘mycie okien’

Obróbka termiczna i powstajace przy tym rodzaje siarczanów wapniowych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obróbka termiczna i powstające przy tym rodzaje siarczanów wapniowych. Sposób termicznej obróbki ma zasadnicze znaczenie. Zostało stwierdzone, że przy podawaniu ciepła w środowisku wodnym tworzy się inna nieco odmiana półwodnego siarczanu wapniowego niż przy podawaniu ciepła w środowisku jak najbardziej suchym. Obie te odmiany zostały nazwane półhydratem et i półhydratem . Różnią się one między sobą tym, że półhydrat et ma mniejsze ciepło właściwe, większy ciężar właściwy, a w procesie hydratacji znaczne większą wytrzymałość mechaniczną po rekrystalizacji. W dalszych badaniach okazało się, że obie odmiany półhydratu dają w procesie obróbki termicznej również dwie odmiany bezwodnego siarczanu wapniowego nazwane analogicznie rozpuszczalnym anhydrytem a i rozpuszczalnym anhydrytem . Dalsze podnoszenie temperatury obróbki termicznej, praktycznie począwszy już od 200cC aj; do 900°C, powoduje tworzenie się bezwodnego siarczanu wapniowego, tzw. anhydrytu nierozpuszczalnego. Przy przekraczaniu temperatury 900°C zaczyna się dysocjacja siarczanu wapniowego z wydzielaniem bezwodnika kwasu siarkowego, a powstający przy tym tlenek wapniowy jest katalizatorem i przywraca rozpuszczalność anhydrytu. Ta odmiana znana jest pod handlowa nazwą estrichgipsu lub gipsu jastrychowego. [patrz też: , mycie okien, prace dekarskie, domy z drewna cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mycie okien’

Obróbka termiczna i powstajace przy tym rodzaje siarczanów wapniowych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odwodornianie kamienia gipsowego, rozdrabnianie i mielenie gotowego termicznie produktu, B. Wstępne rozdrabnianie kamienia gipsowego do średnich granulacji O-30 mm, odwadnianie i ostateczne mielenie. III. Rozdrabnianie mielenie kamienia gipsowego odwadnianie w ostatniej fazie. IV. Odwadnianie kamienia gipsowego łącznie z procesem rozdrabniania i mielenia, . 2. Typy agregatów dehydratacji możemy w pierwsze] kolejności podzielić na dwie grupy. Jedną tworzą agregaty obróbki termicznej, drugą grupę stanowią inne urządzenia rzadko jednak stosowane w produkcji przemysłowej, Istnieje jeszcze typ urządzenia pośredniego do gotowania gipsu surowego w roztworach innych soli lub związków chemicznych. Natomiast drugą grupę stanowią urządzenie typu mechaniczno-fizycznego, tj. takie, w których przy jednoczesnym mieleniu gipsu surowego z olałem silnie chłonącym wodę, np. wapnem palonym, przy odpowiedniej dyspersji miażdżonych cząsteczek gipsu surowego ciało to odbiera mu wodę. [przypisy: , odzież ochronna, mycie okien, wyposażenie łazienki ]

Comments Off