Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

Krakow az po okolice Staszowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okolicy Krakowa gipsy występują w rejonie Krzeszowic koło wsi koło Swoszowic oraz w kilku innych miejscowościach. Złoże gipsów w Krzeszowicach stanowi soczewkę gipsów talkowych (największa zawartość CaS04 . 2H20 około 89%) w postaci kilku pokładów o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do i 8 m. Pokłady te zalegają na przemian z warstwami niebieskich iłów, których miąższość -waha się w granicach 0,50 . -; – 3 m. W najbliższej okolicy Krakowa gipsy wychodzą na powierzchnię w Borku Fałęckim, gdzie był kiedyś eksponowane. Są to przeważnie cienkie warstewki gipsów włóknistych, występujące na przemian z warstwami ilasto-łupkowymi oraz grubsze nieco pokłady gipsów typu skalistego. Złoże jest bardzo zanieczyszczone. Najważniejszym jednak rejonem występowania gipsów w Polsce jest obszar rozciągający się na północny wschód od Krakowa aż po okolice Staszowa. Cały ten obszar występowania gipsów należy podzielić na dwie -części: część położoną na południe od rzęki Nidy aż po Kocmyrzów, oraz obszar położony na północ od Nidy. Obszar położony na południe od Nidy pokrywa gruba warstwa lessów, dochodząca tu do kilkunastu i więcej metrów. Na północ od Nidy lessy nie występują, a pokrywę stanowi cienka warstwa ziemi ornej, tzw. rędziny. Grubość tej warstwy waha się w granicach od kilkunastu centymetrów do 1 metra. Ta różnica odzwierciedla się w ilości i rodzaju wychodów gipsowych na jednym i drugim terenie. Złoża nadnidziańskie stanowiące jak dotąd najbogatsze nasze zasoby surowcowe, badał szczegółowo i obszernie opisał Jan Czarnocki, a opracowanie nowszych wyników badań dokonali A. Trembecki i R. Nielubowucz. [więcej w: , odzież robocza, hurtownia wólka kosowska, Kabina pod prysznic ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

Krakow az po okolice Staszowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Piece do wypalania surowca. Wypalanie kamienia gipsowego w bryłach dostarczanych z kamieniołomu odbywa się zasadniczo w piecach polowych, komorowych i szybowych, które kolejno zostaną omówione. Piece polowe są to najprostsze piece do wypalania kamienia gipsowego. Komory mają rzut poziomy okrągły lub prostokątny, są budowane z cegły i kamienia, o pojemności wynoszącej 5 -:– 7 tom kamienia gipsowego. W dolnej części komór znajdują się paleniska. W części nadpaleniskowej piec ładuje się ręcznie rozdrobnionym kamieniem gipsowym o wielkości bryłek od 15 -:– 30 cm. W palenisku znajduje się paliwo, któryam najczęściej w piecach tego typu jest drewno . Wydzielająca się podczas palenia gazy przedostają się między po- szczególnymi kawałkami kamienia gipsowego i przenikając przez war- stwy ułożonego surowca, wydostają się z pieca przez otwory wierzchnie albo przez specjalny otwór w sklepieniu pieca . Dobra praca pieców polowych zależy w dużej mierze od ich prawidłowego załadunku. Z powodu wysokości pieca ciepło gazów wydzielanych przez paliwo rozkłada się nierównomiernie i do wyższych warstw dochodzą gazy bardziej ochłodzone. [patrz też: , Kabina pod prysznic, drabiny aluminiowe, gastronomia wyposażenie ]

Comments Off