Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Sposoby wydobywania surowca.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sposoby wydobywania surowca. Budowa pokładów, głębokość zalegania stanowią istotne czynniki wpływające na sposoby eksploatacji kamienia gipsowego i anhydrytu w danym złożu. Nie są to jednak czynniki jedyne, gdyż zarówno rodzaj nadkładu nad właściwym złożem, jego twardość, urabialność, jak i warunki hydrologiczne i inne jeszcze czynniki muszą być brane pod uwagę przy projektowaniu eksploatacji. Zasadniczo jednak można powiedzieć, że eksploatujemy złoża albo metodą odkrywkową albo górniczą odbudową podziemną. W obydwu wypadkach stosujemy cały szereg urządzeń mechanicznych, począwszy od urządzeń transportu poziomego i pionowego, przez wszelkiego rodzaju koparki aż do całych kombajnów wzorowanych na agregatach wydobywczych górnictwa węglowego. Obie metody wydobycia, tak odkrywkowego jak i podziemnego, opracował dla gipsu W. A. Saliajew, podając wzory i wskaźniki niezbędne dla projektantów eksploatacji kamienia gipsowego lub anhydrytu. [hasła pokrewne: , hale przemysłowe, pompy ciepła, regały magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Sposoby wydobywania surowca.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Termiczny rozpad cząsteczek gipsu powoduje zmniejszenie się wymiarów tych cząsteczek, oddaje możność lepszego przenikania wody i wprowadza znacznie prędzej większe ilości gipsu do procesu krystalizacji. Powstawanie zwiększonych ilości cząsteczek koloidalnych (żelu) prowadzi do zwiększenia wytrzymałości gipsu wypalonego w temperaturze 170 -:– 180°C. Przy osiągnięciu temperatury wypalania 190 -:– 200°C, kiedy zawartość drobnych frakcji jest jeszcze bardzo znaczna, osiąga się dalsze wzrastanie wytrzymałości. Jednakże gips budowlany wyprażony w temperaturze 190 -:– 200°C odznacza się znacznie zmniejszoną własnością wiązania piasku. Przy wypalaniu gipsu w większych kawałkach powstają również drobno rozszczepione cząstki gipsu, lecz w znacznie mniejszej liczbie. Powypaleniowy przemiał nie może dać takiej ilości drobnych frakcji jak termiczna obróbka w tempie rozdrobnionego surowca . Po tym ogólnym scharakteryzowaniu schematów produkcji należy przejść do ich szczegółowego omówienia. Z braku miejsca nie będziemy omawiać agregatów rozdrabniających i mielących, gdyż są to bliźniacze agregaty przemysłu cementowego i wapienniczego i są omówione w odpowiednich rozdziałach. , Natomiast nieco więcej miejsca poświęcimy agregatom do obróbki cieplnej, które stanowią podstawę produkcji i są zasadniczo czynnikiem decydującym o doborze właściwego schematu produkcji. [hasła pokrewne: , Fototapety do kuchni, taśma samoprzylepna, hale przemysłowe ]

Comments Off