Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘drabina aluminiowa’

dehydratacja chemicznego surowca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania wykazały jednak szereg odmian i postaci przejściowych, co w znacznym stopniu skomplikowało możność tabelarycznego ustawienia procesów dehydratacji. Należy przy tym pamiętać, że w warunkach przemysłowych dochodzi jeszcze cały szereg wpływów ubocznych oraz, co najważniejsze, że w produkcji nie mamy czystego surowca. Dotychczas bowiem omawialiśmy dehydratację chemicznego surowca, jakim jest dwuwodny siarczan wapniowy, podczas gdy w praktyce mamy do czynienia z kamieniem gipsowym, który wg normatywów może zawierać tylko 85010 caSo4 2H20. Wszelkie zaś zanieczyszczenia zmieniają granice przebiegu reakcji. Toteż dotychczas spotykamy w literaturze szereg niezgodnych ze sobą opisów procesów dehydratacji, co wymaka z używania różnych surowców wyjściowych. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, drabina aluminiowa, odzież ochronna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drabina aluminiowa’

dehydratacja chemicznego surowca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Teoretycznie odmiana ta zawiera 6,2% wody. W dobrze uformowanym krysztale półhydratu et występuje więcej wody w stosunku do ilości teoretycznie wyznaczonej, ale bez widocznego naruszenia jego struktury. Nadmiar wody z kryształu usuwa się do teoretycznie podanej zawartości przez wysuszenie g,o w temperaturze 60 -7- 70°e. Półhydrat et w znacznej ilości znajduje się w klipsie budowlanym produkowanym w prażarkach, zwanych również kotłami wazelniczymi mi. Podczas dysocjacji półhydratu et ciśnienie pary osiąga wartość 1 at. w temperaturze 190° –; – 200°C. Ciężar właściwy półhydresu et waha się w granicach 2,6 –; – 2,75, 3. Półhydrat jest to odmiana półhydratu o zwiększonej zawartości energii w porównaniu z półhydratem et. Tę odmianę otrzymuje się przez odwodnienie dwuhydratu do teoretycznej zawartości wody przy 100°C w próżni albo w atmosferze pary przegrzanej. Półwodny gips B jest bardziej rozpuszczalny w wodzie i reaguje z nią aktywniej aniżeli półwodny gips et. Na podstawie danych różnych prac naukowych możemy wnioskować, że w granicach temperatury 155 –; – 165°C prężność pary dysocjacji półhydratu osiąga wartość 1 at. [hasła pokrewne: , Firmy kurierskie, szyny prądowe, drabina aluminiowa ]

Comments Off