Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Wałowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy użyciu walców statycznych gładkich wałowanie powinno się odbywać w dwóch fazach: a) pierwsze wałowanie powinno się odbywać lekkim walcem o ciężarze 5-7 ton (nacisk jednostkowy około 30 kGcm); wprowadzenie cięższych walców, zwłaszcza na warstwy dolne, może okazać się szkodliwe lub wręcz niemożliwe; b) dalsze wałowanie należy przeprowadzać walcem ciężkim o ciężarze 10-12 ton (nacisk około 65 kGcm). Przy wałowaniu górnych warstw podbudowy można od razu użyć Cięższego walca. Wałowanie każdej z warstw należy rozpoczynać 3-krotnym przejazdem walca po skrajnym pasie podbudowy, obejmując pobocze ziemne na szerokość 25+30 cm. Dalsze wałowanie odbywa się przez stopniowe symetryczne przesuwanie walca w kierunku osi drogi. Dla skał o średniej wytrzymałości potrzeba orientacyjnie około 10 przejazdów walca po jednym śladzie. Maksymalne grubości zagęszczanych warstw (po zagęszczeniu) wynoszą: dla walców statycznych gładkich – 15 cm, dla walców ogumionych – 20 cm, dla walców wibracyjnych – 20 cm. Właściwa zawartość wody w materiale jest dla szybkiego i efektywnego zagęszczenia warunkiem koniecznym. Kruszywo naturalne, przewożone wprost na drogę, ma na ogół wilgotność zbliżoną do optymalnej i można go zagęszczać bez dodawania wody, należy tylko materiał rozścielony natychmiast zagęszczać. Materiał należy rozścielać tylko na krótkich odcinkach przed walcem, aby zmniejszyć ryzyko zmian wilgotności. Przy zagęszczaniu kruszywa w warstwie dolnej odchylenia od wilgotności optymalnej mogą być w granicach kilku procent; przy zagęszczaniu warstwy górnej należy starać się zawsze o utrzymanie kruszywa w wilgotności optymalnej. Bardzo dobrą równomierność wilgotności osiąga się wtedy, gdy materiał zwilża się w miejscu jego przygotowania, bądź w instalacji do mieszania, bądź też przez skropienie warstwy wchodzącej spod maszyny do rozściełania. W tych przypadkach materiał zwilża się do wilgotności wyższej o 2-30 od wilgotności optymalnej, dla uwzględnienia strat na parowanie w czasie transportu i rozściełania materiału. Dodawanie wody do materiału na samochodzie ciężarowym jest, dzięki przenikaniu wody przez całą warstwę w czasie transportu, również dobrym rozwiązaniem. Polewanie wodą materiału już rozłożonego jest niewskazane, gdyż strumienie wody porywają cząstki drobne i odmywają grubsze cząstki. W razie konieczności, należy używać polewaczek pracujących pod ciśnieniem i dających rozpylone strumienie wody. Impregnacja podbudowy Celem impregnacji jest uszczelnienie górnej powierzchni podbudowy, utworzenie warstwy wiążącej podbudowę z bitumiczną warstwą jezdną oraz podniesienie, gdy zachodzi potrzeba spoistości górnej warstwy pod- budowy. [hasła pokrewne: , drzwi wejsciowe, bramy garażowe, domy z drewna cena ]

Comments Off