płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

PODBUDOWY Z KRUSZYWA NIEODSIANEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wydobywanie kruszywa Kruszywo naturalne (pospółki, żwir) wydobywa się w kopalniach lub łożyskach rzecznych. Podstawowym sprzętem do dobywania materiału są koparka i spycharka: Za pomocą tych maszyn można uzyskać materiał stosunkowo dość jednorodny. Spycharka służy w kopalniach do wykonywania odkrywki, a w łożyskach rzecznych do spychania materiału w pobliże koparki. Spycharka pracująca w odkrywce może również w tempie bardzo szybkim przemieszczać i przygotować do załadowania materiał z różnych warstw. Jeżeli praca spycharki odbywa się na dużej przestrzeni (40 do 50 m), łatwo może ona zgarnąć i rozprowadzić w całej masie materiału napotykane żyły takiego materiału, który, wzięty osobno, musiałby być uznany za nienadający się do robót. W kopalni o poziomym ukształtowaniu warstw kruszywa praca ko- parki jest bardzo korzystna. Przy pracy na wysokiej ścianie, koparka .pobierając łyżką materiał od dołu ku górze, miesza go jednocześnie. Dobywanie kamienia w kamieniołomach prowadzone jest w normalnie praktykowany sposób z tym, że załadunek kamienia łamanego na samochody wykonuje koparka. Transport de przetwórni odbywa się ciężkimi samochodami lub też przetwórnię organizuje się na miejscu w kamieniołomie. b. Przeróbka materiału i wyrób kruszywa Niektóre pokłady kruszywa naturalnego odpowiadają w stanie naturalnym prawie zupełnie wymaganiom, jakie stawia się w stosunku do materiału na podbudowę. Gdy chodzi o usunięcie ziarn zbyt dużych, znajdujących się w niewielkiej ilości (do 5010), na ogół opłaca się to robić ręcznie po rozścieleniu materiału na drodze. Gdy odsetek ziarn większych od dopuszczalnych przekracza 5o, usuwanie ręczne staje się trudne i kosztowne. Do usuwania takich ziarn w ilości 5 do 10010 nadają się kraty instalowane na samochodach. Przy większych ilościach należy zastosować przesiewanie mechaniczne. Z tym łączy się zawsze przetłukiwanie większych ziarn. Zanim zapadnie decyzja zainstalowania sit mechanicznych, trzeba zbadać, czy nie taniej będzie zwiększyć w granicach technicznych możliwości grubość podbudowy; umożliwi się W ten sposób użycie ziarn o dużych wymiarach i uniknie się kosztownego sortowania. Jeżeli wydatek będzie ten sam, uzyska się bezpłatnie mocniejszą podbudowę. Odsiewanie części grubych, kruszenie ich i następnie dodawanie do materiału jest doskonałym sposobem ulepszania (uszlachetniania) mieszanek naturalnych zawierających elementy o dużych wymiarach. Częściowe kruszenie polepsza znacznie jednolitość materiału naturalnego, gdyż materiał niejednolity zostaje uzupełniony przez materiał bardzo jednostajny uzyskiwany z kruszenia. Wprowadzenie elementów o płaszczyznach rozłupanych, o ostrych krawędziach zwiększa stateczność kruszywa, a co za tym idzie – podbudowy. Polepszenie tarcia wewnętrznego, które uzyskuje się dzięki częściowemu kruszeniu, jest dobrym środkiem przeciwko przypadkowym zmianom zawartości frakcji iłowej. Czasem praktykuje się – przy dużej zawartości ziarn grubych – przepuszczanie całej pospółki przez kruszarki, ale wtedy są one mniej wykorzystane. Koszt częściowego kruszenia nieznacznie zależy od wymiaru, do którego kruszy się, jeżeli ten wymiar nie spada poniżej 25 mm; dlatego też, jeśli zapada decyzja kruszenia częściowego, to pożądane jest kruszenie do wymiarów 25 mm. [hasła pokrewne: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn