płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Piece szybowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Przy wszystkich opisanych systemach wypalania gatunek gipsu może być w pewnym stopniu polepszany przez dojrzewanie w silosach wyładowanego z pieców materiału w ten Piec szybowy sposób, że temperaturę surowca obniża 1 – węgiel, 2 – gips, 3 – otwory do rozładowywania się możliwie powoli i nie dopuszcza w żadnym razie do szybkiego oziębiania się produktu. Przy właściwym przeprowadzeniu procesu dojrzewania (po wypaleniu) następuje jeszcze przejście w półwodny gips z wydzieleniem wody i przyłączenie tej wody przez rozpuszczalny anhydryt aż do utworzenia półhydratu. Piece szybowe są bo już agregaty o działaniu ciągłym. Zasadniczą część pieca stanowi szyb murowany o rzucie poziomym kwadratowym lub kolistym z odpowiednią wykładziną (futrówką) szamotową. Wysokość pieców szybowych ogólnie stosowanych w przemyśle gipsowym wynosi do 5 metrów. Załadunek kamienia i paliwa warstwami na przemian można prowadzić w sposób ciągły, ręcznie lub mechanicznie, równomiernie i odbiorem przez dolne otwory warstw wypalonego kamienia gipsowego . W ostatnich czasach coraz bardziej są rozpowszechnione urządzenia mechaniczne załadunkowe i rozładunkowe, które znacznie zmniejszają wysiłek robotnika i polepszają warunki bhp w wytwórniach gipsu. Do załadunku pieców szybowych stosuje się kamień gipsowy rozdrobniony wstępnie o wymiarach 15 -7- 20 cm. Stosunek objętościowy załadowanego kamienia gipsowego do paliwa wynosi około 10: 1. [więcej w: sietom, bezpol, castorama głębocka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama głębocka sietom