płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Piece do wypalania surowca.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Piece do wypalania surowca. Wypalanie kamienia gipsowego w bryłach dostarczanych z kamieniołomu odbywa się zasadniczo w piecach polowych, komorowych i szybowych, które kolejno zostaną omówione. Piece polowe są to najprostsze piece do wypalania kamienia gipsowego. Komory mają rzut poziomy okrągły lub prostokątny, są budowane z cegły i kamienia, o pojemności wynoszącej 5 -:– 7 tom kamienia gipsowego. W dolnej części komór znajdują się paleniska. W części nadpaleniskowej piec ładuje się ręcznie rozdrobnionym kamieniem gipsowym o wielkości bryłek od 15 -:– 30 cm. W palenisku znajduje się paliwo, któryam najczęściej w piecach tego typu jest drewno . Wydzielająca się podczas palenia gazy przedostają się między po- szczególnymi kawałkami kamienia gipsowego i przenikając przez war- stwy ułożonego surowca, wydostają się z pieca przez otwory wierzchnie albo przez specjalny otwór w sklepieniu pieca . Dobra praca pieców polowych zależy w dużej mierze od ich prawidłowego załadunku. Z powodu wysokości pieca ciepło gazów wydzielanych przez paliwo rozkłada się nierównomiernie i do wyższych warstw dochodzą gazy bardziej ochłodzone. [patrz też: sietom, bezpol, castorama głębocka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama głębocka sietom