Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Piece szybowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy wszystkich opisanych systemach wypalania gatunek gipsu może być w pewnym stopniu polepszany przez dojrzewanie w silosach wyładowanego z pieców materiału w ten Piec szybowy sposób, że temperaturę surowca obniża 1 – węgiel, 2 – gips, 3 – otwory do rozładowywania się możliwie powoli i nie dopuszcza w żadnym razie do szybkiego oziębiania się produktu. Przy właściwym przeprowadzeniu procesu dojrzewania (po wypaleniu) następuje jeszcze przejście w półwodny gips z wydzieleniem wody i przyłączenie tej wody przez rozpuszczalny anhydryt aż do utworzenia półhydratu. Piece szybowe są bo już agregaty o działaniu ciągłym. Zasadniczą część pieca stanowi szyb murowany o rzucie poziomym kwadratowym lub kolistym z odpowiednią wykładziną (futrówką) szamotową. Wysokość pieców szybowych ogólnie stosowanych w przemyśle gipsowym wynosi do 5 metrów. Załadunek kamienia i paliwa warstwami na przemian można prowadzić w sposób ciągły, ręcznie lub mechanicznie, równomiernie i odbiorem przez dolne otwory warstw wypalonego kamienia gipsowego . W ostatnich czasach coraz bardziej są rozpowszechnione urządzenia mechaniczne załadunkowe i rozładunkowe, które znacznie zmniejszają wysiłek robotnika i polepszają warunki bhp w wytwórniach gipsu. Do załadunku pieców szybowych stosuje się kamień gipsowy rozdrobniony wstępnie o wymiarach 15 -7- 20 cm. Stosunek objętościowy załadowanego kamienia gipsowego do paliwa wynosi około 10: 1. [więcej w: , urządzenia gastronomiczne, pufy dla dzieci, bębny kablowe ]

Comments Off

Wyladowywanie gotowego produktu z pieca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Należy więc tak układać kamień gipsowy, żeby grubsze kawałki, wymagające większej ilości ciepła, znajdowały się w niższych warstwach, natomiast wyższe warstwy powinno się układać z drobniejszego kamienia. Tylko w ten sposób można uzyskać wypalenie stosunkowo wyrównane. Powstające w procesie spalania gorące gazy muszą przezwyciężać opór załadowanych warstw materiału. Zbyt ścisłe więc ułożenie wywołuje większy opór dla przepływu gazów, które kieruje się wtedy ku szczelinom powstałym wskutek luźniejszego ułożenia kamienia, a kawałki ułożone ściślej nie dojrzewają i nie opalają się. Czas wypalania gipsu w piecach polowych wynosi 20 -7- 30 go. dm. Wyładowywanie gotowego produktu z pieca jak i załadowywanie surowca odbywa się wyłącznie ręcznie. Wyładowany z pieca gips powinien być przesortowany, ponieważ nawet przy najstaranniejszym układaniu surowca zawsze otrzymamy jednocześnie z dobrze wypalonym gipsem pewne ilości gipsu nie dopalonego, jak i przepalonego. Nie dopalone kawałki gipsu wypala się powtórnie. Piece polowe nie mają już prawie zastosowania i stopniowo są zastępowane innymi, hardziej nowoczesnymi piecami, np. komorowymi. Piece kofiorowe. Tego typu piece są budowane na wzór pieca hutniczego i mają odrębne palenisko . W 1 m 3 pieca komorowego wypala się miesięcznie do 13 ton gipsu. W obliczeniu uwzględniono czas załadowania i rozładowania pieca . . W celu zaoszczędzenia paliwa piece komorowe buduje się w układzie bateryjnym. Daje to możność wykorzystania ciepła uchodzących gazów z jednego pieca do podgrzewania i suszenia świeżo załadowanego kamienia w innych plecach. Z pieców komorowych otrzymujemy również jak z pieców polowych niejednolicie wypalony gips: we wszystkich trzech postaciach, a więc anhydryt, gips półwodny i dwuwodny. [przypisy: , Budowa domu, biuro detektywistyczne, wyposażenie łazienki ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »