płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Odpowiednia plastyczność wyschniętej zaprawy

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Odpowiednia plastyczność wyschniętej zaprawy umożliwia stosowanie skał o mniejszej wytrzymałości, z których tłuczeń w normalnych warunkach kruszyłby się i ścierał. Zaprawa nie tylko uszczelnia szkielet tłuczniowy, ale również impregnuje ziarna tłucznia, czyniąc je odpornymi na działanie wody i mrozu. Materiały do wykonywania podbudowy tłuczniowej zamulanej zaprawą smołowodną stosuje się następujące materiały kamienne: a) tłuczeń o wymiarach 40-60 mm lub 253-40 mm i wytrzymałości na ściskanie powyżej 800 kGcm2; tłuczeń powinien pochodzić ze skał nie lasujących się o wskaźniku emulgacji mniejszym od 0,40; b) zaprawę smołowodną z kruszywa o wymiarach 0-2 m i o zawartości smoły 9,0-9,5%, w ilości 22 do 280 wagowo w stosunku do górnej warstwy tłucznia zawałowanego; . c) kliniec o wymiarach 5-25 mm ze skał o właściwościach zbliżonych do właściwości skał, z których wyprodukowano tłuczeń, w ilości 12 do 20010 ciężaru wbudowanego, klinowanego tłucznia; d) miał kamienny o wymiarach 0-5 mm lub czysty piasek w ilości 5-8 kg. Do wytwarzania zaprawy nadają się smoły zwykłe i stabilizowane o lepkości do 120 sek. Smoły rzadsze (o niższej lepkości) stosuje się wiosną i jesienią (w porze chłodnej), smoły gęściejsze (o wyższej lepkości) stosuje się w porze ciepłej, a więc w lecie. Mączka kamienna powinna odpowiadać ogólnie przyjętym warunkom dla wypełniacza, używanego do mas bitumicznych. Piaski lub miał powinny mieć uziarnienie ciągłe, równomiernie stopniowane. Zauważono przy tym, że piaski kwarcytowe – o uziarnieniu ciągłym z zawartością tlenku żelaza, barwy żółtobrązowej, łatwiej otaczają się smołą niż czyste piaski kwarcowe. Zamiast piasku i częściowo mączki lepiej jest używać miału kamiennego ze skał o wytrzymałości większej od 800 kGcm2; najodpowiedniejszy jest miał ze skał wapiennych i ze skał zawierających wapno lub tlenki żelaza. Do zaprawy smołowodnej nadaje się nawet kruszywo. zapylone, ale nie zanieczyszczone gliną lub iłem i bez zanieczyszczeń organicznych. Woda używana do wytwarzania zaprawy smołowodnej powinna być wolna od zanieczyszczeń organicznych i gliniastych, zanieczyszczeń po- chodzących ze ścieków domowych lub fabrycznych. Wolna przestrzeń w mieszance mineralnej zaprawy smołowodnej powinna być mniejsza od 240. Ziarn mniejszych od 0,074 mm, czyli przechodzących przez sito nr 2 do ASTM powinno być więcej niż 13% (wagowo). [więcej w: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola