płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Obróbka termiczna i powstajace przy tym rodzaje siarczanów wapniowych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obróbka termiczna i powstające przy tym rodzaje siarczanów wapniowych. Sposób termicznej obróbki ma zasadnicze znaczenie. Zostało stwierdzone, że przy podawaniu ciepła w środowisku wodnym tworzy się inna nieco odmiana półwodnego siarczanu wapniowego niż przy podawaniu ciepła w środowisku jak najbardziej suchym. Obie te odmiany zostały nazwane półhydratem et i półhydratem . Różnią się one między sobą tym, że półhydrat et ma mniejsze ciepło właściwe, większy ciężar właściwy, a w procesie hydratacji znaczne większą wytrzymałość mechaniczną po rekrystalizacji. W dalszych badaniach okazało się, że obie odmiany półhydratu dają w procesie obróbki termicznej również dwie odmiany bezwodnego siarczanu wapniowego nazwane analogicznie rozpuszczalnym anhydrytem a i rozpuszczalnym anhydrytem . Dalsze podnoszenie temperatury obróbki termicznej, praktycznie począwszy już od 200cC aj; do 900°C, powoduje tworzenie się bezwodnego siarczanu wapniowego, tzw. anhydrytu nierozpuszczalnego. Przy przekraczaniu temperatury 900°C zaczyna się dysocjacja siarczanu wapniowego z wydzielaniem bezwodnika kwasu siarkowego, a powstający przy tym tlenek wapniowy jest katalizatorem i przywraca rozpuszczalność anhydrytu. Ta odmiana znana jest pod handlowa nazwą estrichgipsu lub gipsu jastrychowego. [patrz też: płyta obornicka, płyta warstwowa, płytki ceramiczne, cena płyty warstwowej ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena płyty warstwowej płyta obornicka płyta warstwowa płytki ceramiczne