płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Obliczenie cisnienia w rurociagu

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Obliczenie ciśnienia w rurociągu należy przeprowadzić dla najniekorzystniejszych przypadków: dla rozbioru godzinowego o najwyższej wartości dla najniekorzystniejszego punktu sieci kiedy zachodzi potrzeba dostarczenia wody do gaszenia pożaru. W tym przypadku tylko część zapotrzebowania pokrywana jest ze stacji pomp (np. 2/3-3/5), reszta ze zbiornika. Jeżeli osiedle jest położone na terenie o znacznych różnicach poziomów, wówczas projektuje się wodociągi strefowe. Dla części osiedla nisko położonych ciśnienie musi ulec redukcji przy zastosowaniu zaworów redukcyjnych; dla położonych wysoko – ciśnienie musi być wyższe co osiąga się za pomocą przepompowywania na wyższy poziom bądź za pomocą hydroforów. Oczywiście koszty dodatkowego zwiększenia ciśnienia dotyczyć będą tylko części ujętej wody, np. 10-20%. Podobnie w przypadku konieczności dostarczania wody na wyższe piętra wyjątkowo wysokich lub wysoko położonych budynków nie należy dostosowywać wysokości ciśnienia do potrzeb tych budynków, lecz wystarczy zaopatrzyć je w hydrofory. [patrz też: sietom, bezpol, castorama głębocka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama głębocka sietom