płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Rozwój podbudów z kruszywa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Obecnie rozwój podbudów z kruszywa poszedł w kierunku uproszczenia całego procesu technologicznego, począwszy od wymagań co do rodzaju kruszywa, a skończywszy na jego wbudowaniu. Zauważono, że można osiągnąć dobrą stateczność kruszywa, wbudowując go w stanie niesortowanym, bez uprzedniego przesiewania na poszczególne frakcje, z wyjątkiem odsiania tylko ziarn najgrubszych. Oczywiście, że kruszywo powinno wtedy odpowiadać pewnym określonym warunkom technicznym, które by zapewniały ścisłe jego ułożenie, wysokie tarcia wewnętrzne, spójność, odporność na działanie wody. Warunki techniczne różnią się w zależności od tego, czy materiał ma być użyty do warstwy górnej podbudowy, czy do dolnej. Każda z tych warstw musi odpowiadać zupełnie innym wymaganiom. Warunki te dla poszczególnych warstw można by sformułować następująco . Dla dolnej warstwy podbudowy: a) uziarnienie kruszywa powinno uniemożliwiać przenikanie gruntu podłoża do podbudowy, b) wymiary największych ziarn powinny być nieco mniejsze od grubości układanej warstwy, c) materiał powinien być niewrażliwy na działanie mrozu i powinien mieć znaczną przepuszczalność (jak warstwa odsączająca). Dla górnej warstwy podbudowy: a) uziarnienie kruszywa powinno zapewniać wysokie tarcie wewnętrzne i spójność b) ze względu na łatwość wbudowania i wymaganą równosc warstwy, największe ziarna nie mogą przekraczać 60 mm i muszą być mniejsze od 23 grubości układanej warstwy, c) uziarnienie kruszywa powinno zapewniać możliwość uzyskania dużej szczelności (nieprzepuszczalność). Schematycznie biorąc, dolna warstwa podbudowy przenosi tylko niewielkie naprężenia ściskające, dlatego materiały tej warstwy mogą mieć. mniejszą wytrzymałość niż materiały używane do warstwy górnej. Górna warstwa podbudowy, zwłaszcza pod cienkimi dywanikami, przenosi nie tylko naprężenia pionowe, ale znaczne naprężenia ścinające. Musi ona być odporna na działanie sił poziomych i obciążeń dynamicznych. Kruszywo warstwy górnej powinno być odporne na rozkruszanie się na skutek tarcia i uderzeń. Górna warstwa podbudowy powinna mieć nawet pewną sztywność, jeśli układa się dywanik grubszy (około 5 cm) wrażliwy na większe ugięcia. Jeżeli wszystkie warunki techniczne, które w dalszym ciągu będą szczegółowo omówione, będą jednocześnie spełnione, a wbudowanie materiału będzie dokonane w sposób prawidłowy, to można być pewnym, że uzyska się podbudowę dobrą i trwałą, a przy tym łatwą do wykonania. Jeśli jednak materiał nie odpowiada wszystkim warunkom technicznym, to wtedy można uzyskać dobre wyniki, jeśli zastosuje się odpowiednią technologię wbudowania i zagęszczenia materiałów. Wymagania techniczne nie są sztywne. Inżynier na podstawie laboratoryjnych badań materiałów i przewidywanych warunków pracy podbudowy powinien dla każdego przypadku ustalać konstrukcję nawierzchni i technologię robót. [więcej w: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn