płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Metoda ta sluzy do ksztaltowania budynków poprzez polaczenia kilku mniejszych w jeden wiekszy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Metoda ta służy do kształtowania budynków poprzez połączenia kilku mniszych w jeden większy. Metoda teoretycznego optymalnego przebiegu zjawiska samoogrzewalności. Metodę tę opracował Wolski w 1980 r. Podstawowe jej założenia są następujące. W odróżnieniu od metody poprzedniej dotyczy ona modelowania termicznego tylko jednego pomieszczenia dla zwierząt. Podstawą jej działania analitycznego jest zależność ujmująca związki budowlane, technologiczne i termiczne. Związki budowlane występują w zmiennej h i Wb, technologiczne w zmiennej m, a fizjologiczne w zmiennych Ub At, q , natomiast termiczne – Wb oznaczenia są następujące: Ub – udział strat budowlanych w stanach ogólnych, qw – jednostkowe ciepło zużywane na wetylacje [W/DJPJ, h – wysokość budynku [m], m – współczynnik zasiedlenia DJp/m2J. 3.2.4. Podsumowanie Analizując przedstawione metody wymiarowania termicznego można stwierdzić, że za pomocą poszczególnych reprezentantów metod podanyc h w p. 3.2.2, pozwalających określić termiczny stan finalny, ustala sie tylko czy w danym obiekcie wystąpiło zjawisko samoogrzewalności, czy też należy dostarczyć ciepło z instalacji ogrzewczej. Stosując metodę WWT lub jej uproszczoną formę uzyskuje się dodatkowo informację o rozbieżności między danym układem cieplnym a zjawiskiem samoogrzewania. Jak wspominano, metodę WWT i inne z tej grupy stosuje się najwcześniej po zakończeniu dokumentacji technicznej, stąd ich mała przydatność we wstępnych pracach o charakterze studialnym lub założeniowym i we wstępnym projektowaniu wariantowym danego obiektu. Cała, więc odpowiedzialność za ustalenie prawidłowych związków technologicznych i budowlanych jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad dokumentacją obiektu inwentarskiego spoczywa na metodach prognostyczno założeniowych podanych w p. 3.2.3. W grupie tej na uwagę zasługuje metoda kształtowania termicznego, zakładająca nie ogrzewanie tych obiektó w ciepłem z instalacji ogrzewczych. Jest ona przewidziana do kształtowania i blokowania budynków. [hasła pokrewne: bezpol, castorama bielsko biała, edf ekoserwis ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpol castorama bielsko biała edf ekoserwis